close
Címlap4. Minőségi oktatásKorszerű Egyetem A Modern Városban

Korszerű Egyetem A Modern Városban

A PTE nemrég átadott Fogászati Központjában rendezték meg a „Korszerű Egyetem A Modern Városban” cím alatt futó ötéves  projekt zárórendezvényét. Az Európai Unió nyújtotta 3,5 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásból, végrehajtott modernizáció az egyetem összes karát és intézményét érintette.

Az EU finanszírozású program legfőbb célja az volt csökkentsék az egyetemi hallgatók lemorzsolódását. A bevezetett, egymással koherens szolgáltatások hatására a hátrányos helyzetű célcsoportokként jelzett hallgatók jelentős segítséget kaptak a felsőoktatásban való bennmaradáshoz, illetve tanulmányaik sikeres befejezéséhez, valamint a változó munkaerő-piaci követelményekhez való illeszkedéshez. Ezen felül megvalósult a Pécsi Tudományegyetem képzési szerkezetének bővítése, modernizálása, digitalizálása a gazdasági igények figyelembevételével.

Jelenleg is tart a PTE nemzetköziesítése intézményi szintű programokkal, tevékenységekkel. A PTE karainak és a nemzetköziesítést intézményi szinten koordináló Nemzetközi Igazgatóságnak a programjai annak érdekében zajlanak és zajlottak, hogy a Pécsi Tudományegyetem a magyar felsőoktatás egyik vezető intézményeként fokozottabban kapcsolódjon be az Európai Felsőoktatási Térségbe, és nemzetközi szinten is tovább tudjon erősödni.

Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora a zárórendezvényen elhangzott köszöntő beszédében kiemelte, hogy „Sajnálatos módon a hallgatóink egy része hamar lemorzsolódott, vagy tanulmányi vagy anyagi okokból és ezen mindenképp változtatnunk kellett. Komplett stratégiát dolgoztunk ki, mert létezik a természetes  lemorzsolódás egy egyetem életében, de annak örülnénk, ha kizárólag gyenge tanulmányi eredmények játszanának ebben szerepet, nem pedig szociális nehézségek.”

Miseta Attila beszélt az PTE-n zajló nemzetköziesítésről is, mely már nemcsak az ÁOK-án, és a KTK-án zajlik, hanem más karokon is, így a Műszaki és Informatika- és a Bölcsészkaron is egyre nagyobb számban tanulnak a külföldi hallgatók. A rektor azt is kiemelte, hogy a nemzetköziesítés folyamata már nem csak a hallgatókat érinti, hanem az egyetem előadóit is.

„Egyetemünk nagy hatással van a környék gazdasági életére és ez ebben az évtizedben a tudásalapú gazdaságfejlesztésben még fokozottabban fog majd megjelenni”

– mondta beszédében Decsi István, a PTE kancellárja, majd kiemelte, hogy 3,5 milliárd forintos EU-s pályázati forrásból sok területen tudott fejlesztéseket végrehajtani a pécsi egyetem: „Több, mint 500 millió forint jutott informatikai fejlesztésekre, nyolcszáz, hátrányos anyagi helyzetben élő hallgatónak tudtunk felajánlani ösztöndíjat és olyan részsikereknek is örülhetünk, mint például, hogy sikerült 6 százalékra növelnünk a hölgyek arányát az informatikai karon.” 

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 azonosítószámú, „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című projekt célja egy komplex intézményfejlesztés megvalósítása volt. A projekt a Pécsi Tudományegyetem 2017-2021-es időszakra vonatkozó fejlesztési tervét valósította meg.

A projektben nagy hangsúlyt kapott a Kárpát-medencei nemzetközi kapcsolatok koordinálása. A PTE tanulási, oktatási lehetőséget biztosított, valamint a saját tudását átadva segítette a Kárpát-medencei térségben a határon túli magyar felsőoktatási képzések megvalósítását.
További eredmény, hogy komplex sportszolgáltatás és egészségnevelés rendszerének kialakítása és fejlesztése valósult meg a Pécsi Tudományegyetemen.
Ezen felül módszertani fejlesztéseket, gyakorlati készségeket és innovatív oktatási környezetet alakítottak ki az orvos- és egészségtudományi képzés területén.
Jelenleg is tart, és az elmúlt öt évben a projekt során is folyamatosan kiemelt figyelmet kapott a női hallgatók, és hátrányos helyzetű csoportok hozzáférésének javítása a matematikai, természettudományos, műszaki, vagy informatikai (MTMI) területeken.
 A PTE Közgazdaságtudományi Karon a gazdaságtudományi képzési portfólió újratervezése valósult meg az új képzési programok és modern eszközpark kialakításával. Szintén kiemelendő, hogy komoly fejlesztések valósultak meg a pedagógusképzésben a digitalizáció, innováció, környezettudatosság és társadalmi felzárkóztatás terén.

A projektről bővebben

Balogh Robert

Balogh Robert

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni