close
CímlapEgyetemi életMárcius 15-i kitüntetések

Március 15-i kitüntetések

2020. március 15.

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. A Pécsi Tudományegyetem több dolgozója szerepel a listán, mely a Magyar Közlöny vasárnapi számában jelent meg.

A köztársasági elnök 128/2020. (III. 15.) KE határozata kitüntetés adományozásáról Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f)  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök előterjesztésére –
 az egészség-, illetve a  sporttudomány területén elért kutatási eredményei, oktatói és tananyagfejlesztői munkája, valamint a tehetséggondozásban vállalt szerepe elismeréseként dr. Ács Pongrác, a  Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Fizioterápiás és Sporttudományi Intézetének megbízott igazgatója, általános és stratégiai dékánhelyettese, egyetemi tanára részére,

az érsebészet területén, főként a vénás betegségek kutatásában elért, nemzetközi szinten is elismert eredményei, valamint színvonalas oktatói és példaértékű szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Menyhei Gábor érsebész és általános sebész szakorvos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja Érsebészeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár részére,

MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata 

 

A köztársasági elnök 129/2020. (III. 15.) KE határozata kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f)  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök előterjesztésére –

a bioanalitika, illetve az  elválasztástudomány területén elért, nemzetközileg is kimagasló kutatási eredményei, valamint oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként dr. Kilár Ferenc, a  biológiai tudomány doktora, a  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Bioanalitikai Intézetének és Természettudományi Kara Kémiai Intézetének egyetemi tanára, volt intézetigazgatója részére,
számos sikeres egyetemi nagyberuházást magába foglaló, nemzetközileg is eredményes, több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként dr. Kukai Tibor építőmérnök, a  Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának nyugalmazott főiskolai docense részére,
az orvostudomány számos ágazatára kiterjedő, különösen az  anatómia, a  szövettan és a  fejlődéstan területén végzett kiváló kutatói-oktatói munkája, valamint tudományszervezői tevékenysége elismeréseként dr. Lázár Gyula neurobiológus, az  orvostudomány doktora, a  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Anatómiai Intézetének egyetemi tanára, professor emeritus részére,
példaértékű orvosi, tudományos és oktatói pályafutása során a szájüregi betegségek gyógyítása, valamint a szakmai utánpótlás képzése terén elért eredményei elismeréseként dr. Olasz Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa részére,
a hazai közgazdaságtan, ökonometria és sporttudomány területén végzett kutatásai, illetve eredményeinek a  felsőoktatásban és a  vállalati gyakorlatban történő hasznosítását szolgáló sokoldalú munkája, valamint sikeres egyetemi vezetői tevékenysége elismeréseként dr. Rappai Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Közgazdaságtan és Ökonometria Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára részére,

MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata

 

A köztársasági elnök 130/2020. (III. 15.) KE határozata kitüntetés adományozásáról Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f)  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök előterjesztésére –
magas színvonalú klinikai és oktatói munkája, valamint a  foglalkozás-egészségügy területén elért kutatási eredményei elismeréseként dr. Fehér Gergely neurológus, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központjának vezető tudományos munkatársa részére
a Pécsi Tudományegyetem oktatási igazgatásának fejlesztése, illetve minőségi felsőoktatási struktúrájának kialakítása érdekében végzett munkája elismeréseként Lengvárszky Attila, a Pécsi Tudományegyetem oktatási igazgatója és Rektori Kabinetjének vezetője részére
a mikrobiológia területén elért tudományos eredményei, valamint a Pécsi Tudományegyetemen végzett kiemelkedő oktatásszervezői és tehetséggondozói tevékenysége elismeréseként dr. Stromájer-Rácz Tímea, a  Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Kaposvári Képzési Központjának megbízott képzési igazgatója, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézetének adjunktusa részére,

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata

A miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta:

az operairodalom jelentős alt- és mezzoszerepeit, valamint oratóriumokat, miséket és dalokat egyaránt magas színvonalon megszólaltató énekművészete elismeréseként Wiedemann Bernadett Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére, aki a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet adjunktusa

A miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adományozta:

több évtizedes, kimagasló színvonalú zenekari zenészi és kamaramuzsikusi pályája elismeréseként  Palotai István Liszt Ferenc-díjas trombitaművész, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólótrombitása, a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet habilitált docense részére

A díjazottaknak a PTE összes hallgatója és dolgozója nevében gratulálunk!

Balogh Robert

Balogh Robert

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni