close
CímlapEgyetemi életOktatói és ifjúsági Prinz Gyula-díjat adtak át

Oktatói és ifjúsági Prinz Gyula-díjat adtak át

2021. szeptember 24.

A Prinz Gyula kiemelkedő munkásságának emléket állító díj célja a föld- és földrajztudomány területén végzett kiemelkedő oktatói, nevelői és tudományos kutatómunkát végző oktatók, kutatók és hallgatók tevékenységének elismerése. Az 1998 óta minden évben odaítélt díjat a hagyományokhoz híven Pécs polgármestere adta át. A PTE TTK Prinz Gyula előadótermében rendezett díjátadó ünnepséget követően Prinz Gyula szobrát is megkoszorúzták az egybegyűltek a Botanikus Kertben.

A Prinz Gyula-díjat a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet oktatóinak jelölése alapján az Intézeti Tanács ítéli oda, professzori, illetve ifjúsági kategóriában. „Ez alkalommal múlt évi kötelezettségünknek teszünk eleget, a 2020. évi díjazottakat köszöntjük. A Prinz-díj átadása mindig egy ünnep a kar életében. Fontos, hogy az egyik igazi alapítónk, Prinz Gyula előtt tisztelgünk ezzel a díjátadóval, ezzel is elismerve munkásságát” – tudhattuk meg Dr. Fábián Szabolcs Ákos intézetigazgatótól. Ezt követően Pécs MJV polgármestere, Péterffy Attila bemutatta a díj névadójának rendkívül alapos és sokszínű tudományos munkásságát, aki egy ideig az egyetem rektora is volt.

„Ez a díj valódi érték, amelyet csakis elhivatott, eredményes szakmai munkával lehet kiérdemelni.”

– emelte ki köszöntő beszédében a polgármester, majd hozzátette, hogy „díjazottnak lenni felelősséget is jelent.” Reményét fejezte ki, hogy az elismerés további fejlődésre ösztönzi majd a díjazottakat, akik tudományos tevékenységük által egyfajta katalizáló szerepet láthatnak el a közösség, a város életében.

Elsőként a professzori díjazott, dr. M. Császár Zsuzsanna, a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék egyetemi docense szakmai munkásságát ismertette dr. Pirkhoffer Ervin, PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Természet-és Környezetföldrajzi Tanszék intézetigazgató-helyettes. Laudációjából kiderült, hogy a docens asszony a földrajz tanárképzés szakképzettség felelőse, és a szakmódszertan tárgyak egyik oktatója. Ezen feladatok révén egyetemi pályája kezdete óta legfontosabb célkitűzése a földrajzoktatás megújítása, a tantárgy népszerűsítése, amely területen bátran állíthatjuk, hogy siker koronázta tevékenységét. 1999-től napjainkig fő kutatási területe az oktatásföldrajz maradt. E témakörben 2013 óta a felsőoktatás térbeliségének vizsgálatára fókuszál.

Különösen figyelemre méltó a felsőoktatás nemzetköziesítése, a külföldi hallgatói mobilitás hazai folyamatinak, jellemzőinek, és egyes hatásainak, mint gazdasági hatások vagy geopolitikai aspektusoknak a kutatása.

„Zsuzsa egy rettentően segítőkész és vagány nő, akit minden őt követő kollega és kolleganő bizton tekinthet a saját példaképének.” – emelte ki dr. Pirkhoffer Ervin. A köszöntőt követően Péterffy Attila adta át a Prinz Gyula-díjat M. Császár Zsuzsának, aki a díj fennállása óta a második pécsi nő, akinek odaítélték ezt az elismerést. Ahogy a docens asszony elmondta, erre különösen büszke.

A junior díjazottat, a PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola hallgatóját, Sümeghy Dávidot szintén dr. Pirkhoffer Ervin intézetigazgató-helyettes mutatta be. Mint elhangzott, a földrajz iránti érdeklődése már korán megmutatkozott, így a földrajz alap- és a geográfus mesterképzést végzett a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetében 2012 és 2017 között. Svédország iránti rajongása okán lassan a hazai geográfia egyik legalaposabb skandinavológusává válik. Fő kutatási területe a társadalmi és politikai földrajzi jelenségek kvantitatív elemzése, a társadalmi változók politikai hatásainak kérdése (választási földrajz), mindenek előtt Skandináviában. „Azért is büszkék vagyunk Önre, mert mindig számíthatunk a segítségére, szaktudására, és a közösségért is nagyon sokat tesz” – fogalmazta meg dr. Pirkhoffer Ervin. A laudációt követően Péterffy Attila polgármester átadta a Prinz Gyula-díjat Sümeghy Dávidnak.

A díjak átadása után a résztvevők az ünnepély részeként megkoszorúzták Prinz Gyula szobrát a Botanikus Kertben, akiről M. Császár Zsuzsa mondott köszöntőbeszédet. Kiemelte Prinz Gyula oktatási módszereit, amelyek még ma is követendő példaként szolgálhatnak: „Elsődlegesen a tudományos gondolkodásra, problémafelismerésre, lényeglátásra, földrajzi oknyomozásra készítette fel a hallgatókat, valamint az analízis-szintézis módszerére tanította meg őket. Klasszikus egyetemi előadásokat tartott, amelyben a tudomány eredményeit, és vele együtt azok problémáit is a középpontba állította főleg az összefüggések és törvényszerűségek mentén. Tények, adatok felsorolásával nem fecsérelte az időt, hanem elvárta, hogy tanítványai azokat a szakkönyvekből, kézikönyvekből, folyóiratcikkekből maguk gyűjtsék össze és sajátítsák el.

Prinz Gyula több alkalommal fogalmazott úgy, hogy az egyetemen nem tudósokat, hanem jó földrajztanárokat kell képezni.”

Ebből az örökségből több elemet kell átvennie a mai földrajzoktatásnak is, amely: „a helyét keresi a lexikális tudás és az oknyomozó, kreatív gondolkodás között, holott napjaink szemléltető lehetőségei, a vizuális technika óriási fejlődése hihetetlen lehetőségeket rejt a földrajztudomány sokoldalúságának, sajátosságainak és érdekességeinek láttatására.” – hangsúlyozta M. Császár Zsuzsa, Prinz-díjas egyetemi docens.

Dr. M. Császár Zsuzsanna egyetemi docens szakmai munkássága »

Sümeghy Dávid doktorandusz hallgató »

 

Fotó: pecsma.hu

Címlapfotó: Tóth Mariann

Tóth Mariann

Tóth Mariann

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni