close
Címlap4. Minőségi oktatásPedagógusnapi és Díszoklevél-átadó Ünnepi Szenátusi Ülés

Pedagógusnapi és Díszoklevél-átadó Ünnepi Szenátusi Ülés

A Pécsi Tudományegyetem idén május 25-én tartotta meg hagyományos Pedagógusnapi és Díszoklevél-átadó Ünnepi Szenátusi Ülését a Dr. Romhányi György Aulában, melynek keretében a Pécsi Tudományegyetemen és jogelőd intézményeiben 50, 60, 65 és 70 éve diplomát szerzett hallgatóink arany, gyémánt, vas és rubin okleveleinek, valamint egyetemi kitüntetések és elismerések átadására került sor.

Biztosan sokan asszociáltak a pedagógus szakmával. Jómagam is, aki egyébként orvosként végeztem, de már nagyon fiatalon megtapasztaltam azt, hogy milyen nehéz ez a szakma.” – kezdte beszédét rektorunk, Miseta Attila, melyben megemlékezett dr. Romhányi Györgyről is: „Csodálatos oktató volt…Az egyik fantasztikus tulajdonsága az volt, hogy az egész 200 fős évfolyamnak a nevét egy-két hét alatt betanulta.” – emlékezett vissza a rektor. „Fiatal gyakornokként azt gondoltam, ezt én is meg tudom csinálni, de ez nem így történt.”

„Az egyetemen hangsúlyt fektetünk arra, hogy a pedagógia alapelemeit minél több oktató megismerje, még akkor is, ha nem vesznek részt a pedagógusképzésben.

Mérnökök, jogászok és közgazdászok számára is biztosítunk lehetőséget, hogy elsajátítsák a tanítható alapelemeket. Úgy gondolom, hogy ez a szakma egyben művészet is. Nem minden tanítható. Mindenkinek meg kell találni azokat a saját, individuális metódusokat, amelyekkel közel tud férkőzni a hallgatókhoz. Olyanokat, amelyekkel azt az információmennyiséget, amely szükséges, át tudja plántálni, és ami még fontosabb, meg tudja tanítani arra a hallgatókat, hogy ezzel az információmennyiséggel valahogyan ügyesen és okosan élni tudjanak.”

A Pedagógusnap alkalmával Arany Katedra-díjakat is átadunk azoknak a kiváló oktatóinknak és dolgozóinknak, akik hosszú ideje kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Nagyon hálásak vagyunk nekik, és mindig példaként szolgálnak a többi oktató és az egyetem legkülönbözőbb területein dolgozó kiváló munkatársaink számára.”

Majd dr. Miseta Attila a követlező gondolatokkal zárta beszédét: „Megbecsüléssel tekintünk vissza a briliáns tanárainkra és köszönettel azokra, akik megértették emberi érzéseinket. A kurikulum nagyon is szükséges nyersanyag, de a melegség az létfontosságú elem a fiatal növény számára, a gyermek lelkének. A kedvesség nem kerül semmibe, mégis nehéz folyamatosan alkalmazni, és bizony-bizony a szűkös anyagi feltételek nem feltétlenül segítik elő a jó közérzetet. Ugyanakkor bízunk abban, hogy az utánunk következő generáció már lépéseket tehet a kedvesség és az emberség terén is.

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet vehetett át:

magyar-ének-zene szakos általános iskolai tanárként
Lőrincz Gabriella

magyar-német szakos általános iskolai tanárként
Kovács Lászlóné

magyar-orosz szakos általános iskolai tanárként
Csányi Ferencné
Kollár Albin
Röst Jánosné
Turi Tiborné

magyar-történelem szakos általános iskolai tanárként
Kissné Lux Ilona Mária
Lascsik Lászlóné
Macher Pál
Ott Györgyné  

német-ének-zene szakos általános iskolai tanárként
Szlottáné Hanich Anna Erzsébet

orosz-ének-zene szakos általános iskolai tanárként
Fórisné Svarda Judit Erzsébet  

történelem-ének-zene szakos tanárként
Balláné Szigetvári Anikó
Kertész Attiláné
Maitz Ferenc
Páll Istvánné
Valecsikné Tamás Zsuzsanna  

történelem-orosz szakos általános iskolai tanárként
Bentzik Kinga
Dietze Erzsébet
Lónay Lászlóné
Weiszbart József  

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet vehetett át:

magyar-történelem szakos általános iskolai tanárként
Körtés Józsefné

magyar-történelem-ének szakos általános iskolai tanárként
Gyimes Zsoltné
Kalász Gyula János  

magyar-történelem-orosz szakos általános iskolai tanárként
Jankovics Lajosné  

magyar-történelem-testnevelés szakos általános iskolai tanárként
Gyimes Zsolt

Diplomaszerzésének 65 éves jubileuma alkalmából vas díszoklevelet vett át:

magyar-német szakos általános iskolai tanárként
Kindl Jakabné

magyar-történelem szakos általános iskolai tanárként
Schranz Richárdné
Szakács Béla  

Diplomaszerzésének 70 éves jubileuma alkalmából rubin oklevelet vehetett át
orosz-magyar szakos általános iskolai tanárként
Stibi Györgynét

ének-zene-testnevelés szakos általános iskolai tanárt
Sudár Imréné

Művészeti Kar

Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet vehetett át: 

okleveles fuvolatanárként
Istvánné Kollár Anikó

okleveles zeneiskolai gordonka-, szolfézs- és általános iskolai énektanárként
Marksz Péter Pál

zeneiskolai zongora-, szolfézs-és általános iskolai énektanárként
Molnár Jánosné

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet vehet át:

zeneiskolai zongora-, szolfézs- és általános iskolai énektanárként
Cserhalmi Mária

Természettudományi Kar

Diplomaszerzésének 50 éves jubileumát ünnepli, és arany díszoklevelet vett át:

biológia-földrajz szakos általános iskolai tanárként
Balikó Lajosné
Kovácsné Éllő Irén
Lukácsi Istvánné
Martin Józsefné

biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanárként
Berzsenyiné Erdélyi Ildikó
Galambos Ferencné
Jakubács Magdolna
Kutasi Pál
Nemoda István
Révész György
Szücs Ferencné
Szűcs Jánosné

biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanárként
Balogh József
Földes Zoltánné
Iglói László
Katitsné Balatincz Zsuzsanna
Meskóné Kőmíves Fruzsina
Módi Sándor
Németh Gyuláné
Nyilas László József
Rácz Péterné

földrajz-rajz szakos általános iskolai tanárként
Balogh Tibor Gyula
Molnár Ágoston

földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanárként
Kapi Zoltán
Molnár András Kornélné
Nagy Károly
Németh Gyula
Puskás Csaba Gézáné
Varga Sándor

matematika-fizika szakos általános iskolai tanárként
Csiszár Imréné
Farkas János
Farkas Jánosné
Hajas Zsuzsanna Mária
Kiss Balázs
Kiss Istvánné
Kovács Jenőné
Meggyesiné Kürti Mária
Molnár Béláné
Nagy Kálmánné
Pataki Andrásné
Pinizsiné Pozsgai Katalin Irén
Sebestyén Gyuláné
Szalainé Borsos Angela
Tiringerné Eibel Ágnes Viktória
Tüske József Lajosné
Vojnisek Ferencné

matematika-kémia szakos általános iskolai tanárként
Bedő Antalné
Biróné Fejes Judit
Horváth Zoltánné
Kőszegi Józsefné
Kurucz Tibor
Molnár Jánosné
Pirkné Gyarmati Ágota
Ruipné Vaszary Márta
Szolinger Barnáné
Tóth Árpád

matematika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanárként
Cseresznyésné Kulman Jolán
Csizmadia Tamás
Hajnal Ernőné
Kálmán Györgyné
Koch Györgyné
Móder József László
Móder József Lászlóné
Németh Lajosné
Nyárádiné Szöllősi Judit Mária
Sovány Józsefné Nyári Margit
Stokinger Zoltán
Sugár Zoltánné
Szili Árpádné

matematika-rajz szakos általános iskolai tanárként
Krizmanics Ágnes

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet vett át:

biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanárként
Gábor Mária

biológia-földrajz-rajz szakos általános iskolai tanárként
Koszorús Ödön
Tóth Julianna

biológia-földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanárként
Darabos László

biológiai-földrajz szakos általános iskolai tanárként
Légrádi Istvánné

biológiai-földrajz-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanárként
Koltai Péterné

matematika-fizika szakos általános iskolai tanárként
Hőrnyéki Péterné

matematika-fizika-kémia szakos általános iskolai tanárként
Benedek Lajosné
Beszterczán Péterné
Krasznai Jánosné
Kudrányik Istvánné
Örkényi Rudolfné

matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanárként
Gyenesei Attila
Kenesei Antalné
Kiss Jenő
Paragi Jánosné
Pfléger Ferenc
Poronyi Gábor
Walter József

matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos tanárként
Hetyei Gáborné

matematika-fizika-testnevelés szakos általános iskolai tanárként
Mesterházy Jenőné
Radnai Gyula

matematika-kémia-ének szakos általános iskolai tanárként
Neupor Ivánné

matematika-kémia-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanárként
Bárdos János

matematika-kémia-rajz szakos általános iskolai tanár
Szörényi Jánosné

Diplomaszerzésének 65 éves jubileuma alkalmából vas díszoklevelet vehetett át:

biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanárként
Dávidházy Zoltánné
Pánovics Jánosné
Vida Jánosné

matematika-kémia szakos általános iskolai tanárként
Buzási Márkné
Eszterbauer Ferencné
Kömény Andrásné

A Pécsi Tudományegyetem rektora Arany Katedra Díjat adományoz azoknak az általános iskolai és középiskolai pedagógusoknak, főiskolai és egyetemi oktatóknak, akik kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás területén. Arany Katedra-díjban részesült:

az Állam- és Jogtudományi Karról
Barcsi Tamás, egyetemi docens

a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karról
Pohárnok Melinda, adjunktus

az Egészségtudományi Karról
Figler Mária, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott, professor emerita

az Illyés Gyula Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvodából
Szabó Matild, tanító

a Közgazdaságtudományi Karról
Lukovszki Lívia, adjunktus, aki az elismerését a későbbiekben veszi át

a Műszaki és Informatikai Karról
Gyurák Gábor, mesteroktató

a Természettudományi Karról
Buzády Andrea, egyetemi docens

A Pécsi Tudományegyetem Rektora a szervezeti egységek vezetőinek javaslatára magas színvonalú és lelkiismeretes munkájuk elismeréseképpen rektori dicséretben részesítette az alábbi munkatársakat. Oklevelet vehetett át: 

Az Állam- és Jogtudományi Karon
Albert-Nádi Judith, tanszéki ügyintéző

az Általános Orvostudományi Karon
Berta Gergely, adjunktus
Garami András, egyetemi docens
Heim Szilvia, adjunktus
Környei József László, egyetemi docens

a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon
Seres Mária, tanulmányi osztályvezető
Velősy Anita, tanszéki ügyintéző

az Egészségtudományi Karon
Karácsony Ilona Hajnalka, adjunktus
Varga Gábor, grafikus és médiatervező koordinátor

az Egyetemi Könyvtárból
Lovász Dávid, kutatástámogató könyvtáros

az Egyetemi Levéltárból
Gutai Csilla, levéltáros

az Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvodából
Kárpáti Gyöngyi, tanár

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziumából
Magasi András, gimnáziumi tanár
Stölkler Nándor, gimnáziumi tanár, aki az elismerését a későbbiekben veszi át.

a Kancellárián
Brunner Eszter, pénzügyi osztályvezető
Bencsik-Péter Ildikó, vezető projektmenedzser
Mészáros Andrea, jogi asszisztens
Faragó Bianka, személyügyi szolgáltatások osztályvezető
Szabó Zoltán László, villamos biztonsági felülvizsgáló
Bucsi Endre, munkavédelmi szakügyintéző
Rauch Róbert, informatikus
Nagy Mónika, beszerzési szakértő, Orosz Dániel, kutatásfejlesztési és innovációs menedzser, akik az elismeréseiket a későbbiekben veszik át

a Klinikai Központban
Bányavölgyi Zoltánné, orvosírnok
Halász Zsolt Imre, szociális munkás
Patakiné Viszló Zsanett, asszisztens
Piski Zalán, adjunktus
Ardai Diána, csecsemő- és gyermekápoló
Ottóffy Gábor, egyetemi docens
Szentesiné Loboda Barbara, gyógyszertári szakasszisztens
Kárpátiné Krassói Dominika, orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus
Elek Zsófia Noémi, szakgyógyszerész
Fejes Éva, kórházi gazdasági vezető
Major Csilla, szakgyógyszerész, orvosigazgató
Herrné Varga Tímea, vezető asszisztens
Musch Zoltán, fizikus
Dömse Lászlóné, titkárságvezető
Péleyné Mohay Gabriella, klinikai főorvos
Pataki Beatrix, ápolásszakmai igazgatóhelyettes
Geng Tamás, műszaki szolgáltató munkatárs, fotós 
Kovács Zoltán Sándor, betegszállító
Magyari Márk Tamás, betegszállító
Benczéné Ritter Rita, ambulancia vezető szakasszisztens
Kónyi Attila, egyetemi docens, a pacemaker részleg vezetője
Kaizer Melinda, vezető szülésznő, minőségirányítási vezető
Naumov István Sándor, klinikai főorvos
Laskai Tamás, szakápoló
Hucker Tímea, gazdálkodási referens
Némethné Stier Krisztina, gazdálkodási referens
Ruffné Murányi Eszter, igazgatási ügyintéző
Rendeki Szilárd, adjunktus, és Regényi László, műszaki ügyintéző, akik az elismeréseiket a későbbiekben veszik át

a Közgazdaságtudományi Karon
Battyáni Réka, külügyi koordinátor, aki az oklevelét a későbbiekben veszi át

a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon
Sebestyén Andrea, dékáni hivatalvezető

a Műszaki és Informatikai Karon
Dudás Kószó Katalin, projekt támogatási koordinátor

a Művészeti Karon
Albertné Hajdu Éva, oktatásszervezési koordinátor
Kecskés Vivien, intézeti ügyintéző
Prim Péter, kiállításszervező

a Rektori Kabinetben
Bencze Beáta, akadémiai előmeneteli munkatárs
Szalai Gréta, beiskolázási koordinátor
Vér Gábor, tanulmányi rendszer szakértő

a Természettudományi Karon 
Barics-Rácz Matilda, dékáni asszisztens
Szabóné Jelics Mónika, dékáni asszisztens

Magyarország Belügyminisztere, Dr. Pintér Sándor, Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott a többéves kiemelkedő oktatói-nevelői munkájuk elismeréseként a következő munkatársak részére. Erről szóló okiratot vett át: 

Brózik Ilona Ágnes, tanár
Koncz Károly, tanár
Magasi András, tanár
Rab Csilla, tanító
Tóth Ildikó, tanár
Maul Borbála, tanár, Stölkler Nándor, tanár, és Tóvári Ágnes Gabriella, tanár, akik az elismeréseiket a későbbiekben veszik át.

A PTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete több évtizedes lelkiismeretes munkája elismeréseként FDSZ díjat adományozott:
Fehér Tibor, a Közgazdaságtudományi Kar kari informatikai referense, csoportvezető részére

A Pécsi Tudományegyetem idén először osztotta ki a jubiláló egykori hallgatóknak szánt kitűzőt, amelyet a Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója adott át. Ez a kitűző több mint egy egyszerű tárgy; kimagasló eszmei értékkel bír, amely jelképezi a Pécsi Tudományegyetemhez, mint Alma Materhez való örökös és elválaszthatatlan kötődésüket.

Szimbolizálja az egyetem háláját az elhivatott, példaértékű és egész életen át tartó kimagasló szakmai tevékenységükért.

Az eseményt Gerner Zsuzsanna Docens Asszony a következő gondolatokkal zárta: „A tudást és annak hasznosítását, alkalmazásának módjait, az erkölcsöt nem lehet genetikailag örökíteni. Ezek az emberi magatartás és cselekvés példáin keresztül örökíthetők át nemzedékről nemzedékre, apáról fiúra, mesterről tanítványra.

Az egymással egy időben együtt élő nemzedékeknek mindig is voltak feladatai és kötelességei egymással szemben. Az idősebb nemzedék fiatalabbakra irányuló egyik legfontosabb feladata és kötelessége mindmáig a tanítás és a nevelés.

A modern közgazdaságtan egyik alaptézise, hogy a gazdaság fejlődésének egyik alapvető eleme az emberi tőke. Az emberi tőke pedig meghatározóan függ az oktatás minőségétől.

Egyetlen oktatási rendszer minősége sem tudja túlszárnyalni a tanárai minőségét.

A világon a legeredményesebben működő iskolai rendszerek sikerének titka abban rejlik, hogy egyrészt a megfelelő emberek válnak tanárrá, másrészt hatékony oktatókká képezik őket.” 

PTE

PTE

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni