close
CímlapEgyetemi életPedagógusnapi Ünnepi Szenátusi Ülés

Pedagógusnapi Ünnepi Szenátusi Ülés

A Pedagógusnapi Ünnepi Szenátusi Ülés keretében a Pécsi Tudományegyetemen Professor Emerita és Professor Emeritus címek adományozására, valamint egyetemi címek, kitüntetések és elismerések átadására került sor.

A felvétel letölthető az alábbi linkről »

Professor Emerita és Professor Emeritus címek adományozása

Az Egyetem Szenátusa az Általános Orvostudományi Kar tanácsának egyhangú határozata alapján Professor Emeritus címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott Molnár Dénes professzornak, a Kar fejlődése érdekében kimagaslóan példaértékű tudományos, oktatató és gyógyító tevékenysége elismeréseként.

A Szenátus a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar tanácsának egyhangú határozata alapján Professor Emeritus címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott Fischer Ferenc professzornak, a több mint harminc éven át végzett példaértékű oktatói, kutatói, tudomány- és egyetemszervezői munkájáért.

Pedagógusnapi Ünnepi Szenátusi Ülés

A Szenátus a Műszaki és Informatikai Kar tanácsának egyhangú határozata alapján Professor Emeritus címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott Sisa József professzornak, a Breuer Marcell Doktori Iskola stratégiai támogatásáért, különös tekintettel az oktatás, oktatásszervezés területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

A PTE Szenátusa a Művészeti Kar tanácsának egyhangú határozata alapján Professor Emeritus címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott Farkas István Péter professzornak, a közép- és felsőfokú, hazai és külföldi zeneművészeti intézetekben folytatott kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként.                                                                   

Az egyetem Szenátusa a Közgazdaságtudományi Kar tanácsának egyhangú határozata alapján Professor Emeritus címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott Vörös József professzornak, a teljes életpályán átívelő, kiemelkedő minőségű oktatómunkájáért és világszínvonalú kutatási eredményességéért, valamint kari és egyetemi szinteken végzett áldozatos és felelősségteljes vezetői munkájáért.

A Szenátus a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar tanácsának egyhangú határozata alapján Professor Emeritus címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott Szendi Zoltán professzornak, a német irodalommal foglalkozó fiatal tehetségek számára elengedhetetlen segítséget jelentő kutatói tapasztalata és nemzetközi kapcsolatrendszere elismeréseként.

Továbbá a Szenátus Professor Emerita címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott Lindenbach Ágnes, a Műszaki és Informatikai Kar egyetemi tanára, valamint Barthóné Dr. Szekeres Julianna, a Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára, továbbá Figler Mária, az Egészségtudományi Kar professzora számára, akik kitüntetésüket nem jelen rendezvény keretében vették át.

Pedagógusnapi Ünnepi Szenátusi Ülés

Egyetemi címek adományozása

A Szenátus a Közgazdaságtudományi Kar tanácsának egyhangú határozata alapján egyetemi magántanári címet és a PTE címerével ellátott ezüst kitűzőt adományozott Barancsuk Jánosnak, a PTE KTK nyugalmazott habilitált egyetemi docensének.        

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehetett át:

 • Bucsi László, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház intézményvezetője,
 • Király Ágnes Éva, a Dr. Király Gastroenterológiai Intézet ügyvezető igazgatója,
 • Kopcsó István, a Magyar Honvédség Parancsnokságának egészségügyi csoportfőnöke,
 • Papp Előd, a Dombóvári Szent Lukács Kórház orvosigazgatója,
 • Zellerné Pavluska Valéria, a PTE Közgazdaságtudományi Kar nyugalmazott habilitált egyetemi docense.

A Szenátus döntése értelmében címzetes egyetemi docensi címet, valamint az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehetett át:

 • Bokor Magdolna, az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet osztályvezető főorvosa,
 • Gáspár Gyula, a PTE Egészségtudományi Kar nyugalmazott Dékáni megbízottja,
 • Mácsai Antal, tűzoltó ezredes, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója,
 • Nikl János, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház nyugalmazott neurológus szakorvosa.

a Pécsi Felsőoktatásért Sajtódíját ifj. Vitray Tamás, a National Geographic Magyarország magazin főszerkesztője vehette át

Egyetemi Sajtódíj

A rektor javaslatára a Szenátus Egyetemi Sajtódíjat adományoz annak az újságírónak vagy sajtóorgánumnak, aki, vagy amely az adott évben, érdemben legtöbbet foglalkozott a pécsi felsőoktatással, és hozzájárult az Egyetemről való objektív tájékoztatáshoz. A 2020-as esztendő Pécsi Felsőoktatásért Sajtódíját ifj. Vitray Tamás, a National Geographic Magyarország magazin főszerkesztője vehette át magas szintű munkájáért, valamint a sikeres együttműködésért, amellyel nagyban segítette a pécsi felsőoktatás hírnevének erősítését, és a Pécsi Tudományegyetem kutatásainak széleskörű bemutatását.

 

Arany Katedra-díj

A Pécsi Tudományegyetem rektora Arany Katedra-díjat adományozott azoknak az általános iskolai és középiskolai pedagógusoknak, főiskolai és egyetemi oktatóknak, akik kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás területén. A 2021. esztendőben Arany Katedra-díjban részesült:                                      

 • Bankó Zoltán, az Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docense,
 • Horváth Judit, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docense,
 • Gregus Zoltán, Általános Orvostudományi Kar professor emeritusa,
 • Nagy Zoltán, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára,
 • Kránitz János, az Egészségtudományi Kar professor emeritusa,
 • Priskinné Rizner Erika Mária, PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma gimnáziumi tanára,
 • Gabi Gabriella, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar általános iskolai tanára,
 • Törőcsik Mária, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanára,
 • Jancskárné dr. Anweiler Ildikó, Műszaki és Informatikai Kar egyetemi docense,
 • Atlasz Tamás, a Természettudományi Kar egyetemi docense.

Pedagógusnap

Rektori dicséretben részesült egyetemi polgárok

A Pécsi Tudományegyetem rektora a szervezeti egységek vezetőinek javaslatára magas színvonalú és lelkiismeretes munkájuk elismeréseképpen rektori dicséretben részesítette az alábbi munkatársakat.                                                                

az Állam- és Jogtudományi Karon

 • Szakál Bettina, tanulmányi ügyintéző,

az Általános Orvostudományi Karon

 • Boda Szilvia, a Tanulmányi Hivatal ügyvivő szakértője,
 • Bódis Emőke, aTanulmányi Hivatal ügyvivő szakértője,
 • Jámborné Herczeg Erika, a Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet vegyésztechnikusa,
 • Látschám Gáborné Spengler Erika, a Dékáni Hivatal igazgatási ügyintézője,
 • Meiszter Erika, az Egészségügyi, Nyelvi és Kommunikációs Intézet tudományos segédmunkatársa,
 • Rinfel József, az Alapellátási Intézet intézeti főorvosa, intézetigazgató helyettese,
 • Zöldhegyi Józsefné Zsoldos Mária, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet laboratóriumi asszisztense,

a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon

 • Novákné Végső Zsuzsanna, ügyvivő szakértő

az Egészségtudományi Karon

 • Kungl Anikó, ügyvivő szakértő, fejlesztési igazgató
 • Emődy Barnabás, ügyvivő szakértő, gazdálkodási referens
 • Goldbach Julianna, ügyvivő szakértő, marketing és szolgáltatási vezető

az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont

 • Szabó Katalin, az Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ Könyvtára könyvtárosa

az Egyetemi Levéltárban

 • Acél Róbert, főlevéltáros,

a Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolában

 • Tóth Ildikó, általános iskolai tanár,

a Gyógyszerésztudományi Karon

 • Lovász Andrea Katalin, ügyvivő szakértő,

az Idegen Nyelvi Központ

 • Bizse Zsuzsanna, ügyvivő szakértője,

a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 • Péter Györgyi, az Ilyés Gyula Gyakorló Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda általános iskolai tanára,

a Kancellárián

 • Jakabné Gorzó Csilla, ügyvivő szakértő,
 • Molnár Sándorné Iványi Ilona, belső ellenőr,
 • Laufer Tilla, csoportvezető, rendszermérnök,
 • Huba-Varga Nikolett, főosztályvezető,
 • Gecseiné Szabó Zsuzsanna, igazgatási ügyintéző,
 • Hrakovszky Tamás, műszaki ügyintéző,
 • Klesch Gábor, gazdálkodási referens,

a Klinikai Központban

 • Bazsonyi István, az Idegsebészeti Klinika osztályvezető ápolója,
 • Bonczók Andrea, az Onkoterápiás Intézet diplomás ápolója,
 • Bertalan Andrea, a Szívgyógyászati Klinika szakorvosa,
 • Szegőné Orbán Zsófia, a Szívgyógyászati Klinika gazdasági ügyintézője,
 • Erhardt Éva, a Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi docense,
 • Turupoliné Tőkés Irma, a Gyermekgyógyászati Klinika szakápolója,
 • Faluhelyi Nándor, az Orvosi Képalkotó Klinika adjunktusa,
 • Labudek Renáta, a Sürgősségi Betegellátó Osztály klinikai szakorvosa,
 • Szilágyi Csilla, a Sürgősségi Betegellátó Osztály klinikai szakorvosa,
 • Márton Zsolt, az I. Belgyógyászati Klinika adjunktusa,
 • Péterfi Zoltán, az I. Belgyógyászati Klinika egyetemi docense, tanszékvezető,
 • Nagy Tamás, a Laboratóriumi Medicina Intézet adjunktusa, intézetigazgató-helyettese,
 • Somogyi-Végh Anna, a Klinikai Központi Gyógyszertár intézeti szakgyógyszerésze,
 • Forray Mária, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika osztályvezető ápolója,
 • Gémesi-Gátszegi Szabina Eszter, az Urológiai Klinika ápolásszakmai igazgatóhelyettese,
 • Hauckné Nagyházi Mónika, a Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika vezető műtős szakasszisztense,
 • Lamár Ibolya Ilona, a Laboratóriumi Medicina Intézet ápolásszakmai igazgatóhelyettese,
 • Kovács Adrienn, a Neurológiai Klinika asszisztense,
 • Hegedűs Rita, az Ortopédiai Klinika diplomás főápolója,
 • Morváné Kiss Andrea, a Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika onkológiai szakasszisztense,
 • Müllerné Dobos Éva, a Reumatológiai és Immunológiai Klinika gazdasági ügyintézője,
 • Papp Edit, az Orvosi Genetikai Intézet ápolásszakmai igazgatóhelyettes,
 • Sepovitsné Marczi Szilvia, a Sebészeti Klinika osztályvezető ápolója,
 • Pálné Katona Anikó, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet gazdasági ügyintézője,
 • Orbánné Radó Tímea, a Klinikai Központ Gazdasági Főigazgatóság gazdasági ügyintézője,
 • Zolarek-Lang Tímea, a Klinikai Központ Gazdasági Főigazgatóság ügyvivő szakértője,
 • Mihály Orsolya, a Klinikai Központ Gazdasági Főigazgatóság ügyvivő szakértője,

Pedagógusnap

a Közgazdaságtudományi Karon

 • Hargitai Ildikó, ügyvivő szakértő, irodavezető

a Műszaki és Informatikai Karon

 • Somfai Réka, ügyvivő szakértő, koordinátor

a Művészeti Karon

 • Barna Beáta, ügyvivő szakértő,

a Rektori Kabinetben

 • Hirth Attila, a Kapcsolati Igazgatóság arculati menedzsere,
 • Bartakovics Bettina, az Oktatási Igazgatóság trénere, ügyvivő szakértője,

a Szentágothai János Kutatóközpontban

 • Végh Tamara menedzser-igazgató,

a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskolában

 • Ignácz Jánosné, szakmai igazgatóhelyettes,

Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben

 • Gausz Sarolta Ibolya, laboratóriumvezető helyettes,

a Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskolában

 • Jencsik Tímea, általános és szakmai igazgatóhelyettes,

a Természettudományi Karon

 • Pirisi Gábor adjunktus,
 • Völgyiné Mirbach Rita, ügyvivő szakértő,

 

Gratulálunk és munkájukhoz további sok sikert kívánunk!

 

Fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

PTE

PTE

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni