close
CímlapEgyetemi életHárom évtized - Boldog születésnapot, PTE TTK!

Három évtized - Boldog születésnapot, PTE TTK!

2022. május 20.

Három évtizedes fennállásnak jubileumát ünnepelte május 20-án a Vargha Damján Konferenciateremben a PTE Természettudományi Kara.

“Mérföldkő ez a harminc év” - jelentette ki dr. Horváth Attila, a TTK dékánja.Egészen pontosan 1994. május 14-én kelt az a határozat, mely a kar Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. Azóta voltak küzdelmes és kevésbé küzdelmes időszakok a Természettudományi Kar életében. De fejlődünk, és a változásokhoz való alkalmazkodó képességünk a kezdetektől töretlen.” Miután felsorolta a kar történetének főbb állomásait, kiemelte: “Sokat köszönhetünk az alapító dékánnak, Borhidi Attila professzornak!” (Borhidi professzort május végén külön is köszönti majd a kar, 90. születésnapja alkalmából - a szerk.)

“Beérett az eddigi dékánok munkája: a PTE TTK minőséget képvisel mind az oktatásban, mind a kutatásban”

- húzta alá Horváth Attila, utalva egyebek között arra, hogy a tudományos fokozattal rendelkezők aránya rendkívül magas a karon, a publikációk is egyre rangosabb orgánumokban jelennek meg.

“Mindez a szisztematikus, áldozatos építő munkának köszönhető”

- foglalta össze a PTE TTK dékánja. A jövő irányvonalai közül az idegen nyelvű képzések arányának növelését említette meg. “Dolgozunk azon, hogy a mostani eredményeinket megtartsuk és tovább fejlődjünk” - zárta beszédét a dékán.

Dr. Bódis József, az ITM államtitkára, a PTE UQ Alapítvány elnöke a természettudományok iránti érdeklődés fokozására hívta fel a figyelmet. Elmondta: a PTE Természettudományi Karát egy rendkívül progresszív karnak tartja, ami az oktatóknak, kutatóknak és a végzetteknek is köszönhető.

“A jelen biztató, van egy biztos alap, ami a mai kor és a mindennapok kihívásait és problémáit megoldva progresszíven halad. Boldog születésnapot és még szebb jövőt kívánok!”

- zárta beszédét Bódis professzor,.

“Olyan világban élünk, melyben nem minden körülmény kedvez a természettudományok, különösen a pedagógia területének” - jegyezte meg beszédében dr. Miseta Attila, a PTE rektora, majd hozzátette: “Az, akinek vannak álmai és tervei, továbbá állhatatos és konzisztens módon képviseli ezeket, biztosan előbbre jut.”

Kiemelte és méltatta dr. Horváth Attila munkásságát is: “komoly konfrontációkat vállalt, kellő következetességgel képviselte a kar érdekeit” - fogalmazott, és rámutatott:

“a PTE összes kara közül a Természettudományi Kar az, mely 15%-kal növelni tudta a jelentkezőinek számát.”

Azt is megjegyezte, hogy a felvételizők száma nem a pedagógia területén jelentkezett, de ez nem a karon múlt.

“Harminc év elég ahhoz, hogy kifussák magukat azok az elképzelések, melyek mentén létrehozták a kart” - kezdte beszédét Péterffy Attila, Pécs város polgármestere, azt is hozzátette: több, mint kétezer magyar és a világ minden tájáról érkező hallgatójával meghatározó színfoltja a városnak:

“Pécs számára óriási érték a PTE TTK jelenléte!”

“Már van múltunk. Van jelenünk, kétezernél több hallgató, négy doktori iskolánk” - kezdte beszédét Dr. Gábriel Róbert, a TTK korábbi dékánja, aki olyan jövőt vizionalizált a TTK számára, mely a problémák megoldója, a régió innovátora lenne.

“A kihívást jelentő problémák kapcsán üdvös lenne azt elérni, hogy a közbeszéd úgy reagáljon rájuk, hogy a TTK-n majd megoldják” - fogalmazott. A pedagógus-képzés kapcsán megjegyezte, hogy - az anyagi megbecsültségen túl - az oktatás irányán való változtatás is hozzájárulhatna ahhoz, hogy a tanári pálya vonzóbb legyen a jövőben.

Díjak és kitüntetések átadására is sor került, melyeket dr. Horváth Attila dékán adott át.


A Pécsi TTK-ért Díjat vehetett át Zag Gábor. A TTK korábbi hivatalvezetője egybefonódott a TTK-val, a Karon töltött hosszú évek során elkötelezetten, lelkiismeretesen, fáradhatatlanul és önzetlenül tevékenykedett a karért, ajtaja mindig mindenki előtt nyitva állt, megoldhatatlan probléma számára nem létezett. Már egykori TTK-s hallgatóként is tanúbizonyságot tett elvitathatatlan közösségépítő szerepéről. Hivatalvezetőként is ugyanolyan, ha nem még nagyobb, odaadással, lelkesedéssel és felelősségteljesen dolgozott a Karért. Minden rábízott ügyet hallatlan körültekintéssel kezelt, a problémákat precízen, konstruktívan, messzemenő alapossággal oldotta meg. A TTK sokat köszönhet éveken át tartó szorgalmas, hatékony és áldozatos munkájának.


A Természettudományi Kar Támogatója Díjban a Soft Flow Kft. részesült, az elismerést Armbruszt Simon ügyvezető vette át.  2021 áprilisában a két intézmény szakmai kapcsolatainak építésében mérföldkőnek számító megállapodás jött létre a Soft Flow Kft. és a PTE TTK között. A Kar Kémiai Intézete és a Soft Flow Kft. szoros együttműködést folytat a biotechnológiai szektorhoz tartozó oktatási, tudományos és kutatás-fejlesztési területeken. Az Alkalmazott Molekuláris Tudományok Külső Tanszék megalapításának célja az oktatási, kutatási tevékenységek bővítése, a gazdasági életben fellelhető gyakorlati tudás integrációja az oktatásba, illetve a mindkét fél előnyére szolgáló tudástranszfer elősegítése.


Az Év TTK-s Hallgatója Díjat Sarkadi Balázs kapta, aki kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett, aktív tagja az egyetemi tudományos életnek, sporteredményeivel is öregbíti a Kar hírnevét, mindemellett komoly közösségépítő szerepet is vállal.

Hatan kaptak dékáni dicséretet. Elismerésben részesült:
Dr. Márton Zsuzsanna, a Fizikai Intézet egyetemi docense, aki a Fizikai Intézetben meghatározó szerepet vállalt az idegen nyelvű BSc és MSc képzések megalapításában, a szemeszterek órarendjének összeállításában, a hallgatók felvételiztetésében és mentorálásában.
Pinczehelyi Eszter, a Matematikai és Informatikai Intézet ügyvivő szakértője, aki az informatika szakos magyar, angol hallgatókkal és oktatókkal kapcsolatos adminisztrációs feladatainak ellátásánál tanúsított lelkiismeretes munkájáért kapta az elismerést.
Dr. Halmai Ákos, a Földrajzi és Földtudományi Intézet egyetemi adjunktusa, aki szakterületénél fogva két intézetben is lát el oktatási feladatokat. Az elmúlt két évben, a váltakozó online és jelenléti oktatásban a veszélyhelyzet alatt kiemelkedő módon látta el oktatási feladatait. Emellett az Intézet aktuális kutatási programjaiba is intenzíven bekapcsolódott, mind a terepi felvételezésbe, mind az irodai adatfeldolgozásba.
Dr. Kemenesi Gábor, a Biológiai Intézet egyetemi adjunktusa, aki az elmúlt években kiemelkedő tudományos tevékenységet végzett, ezzel öregbítve a PTE TTK hírnevét. Oszlopos tagja a Virológiai Nemzeti Laboratóriumnak, amely a koronavírus járvány ideje alatt (és jelenleg is) komoly hazai és nemzetközi elismertségű tudományos tevékenységet végez a járvány megfékezése és a terápiás kezelés hatékonyabb felderítése érdekében. Pályázati, publikációs és utánpótlás nevelési tevékenysége is jelentős. Kutatómunkája mellett számos tárgyat oktat a Karon.
Dr. Kiss András, a Kémiai Intézet egyetemi adjunktusa, aki 2011-ben szerzett biológus diplomát a PTE TTK-n, de kutatási munkája már ekkor is a fizikai kémiához és a Kémiai Intézethez kötötte. 2011 óta vezet fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlatot magyar és idegen nyelvű kémia BSc, szőlész-borász mérnök, és gyógyszerész szakos hallgatók számára. Részt vett speciálkollégiumok oktatásában is, önállóan elektrokémia és angol nyelvhasználat a tudományban témakörökben is hirdet meg választható tárgyat. 2021-től ő tartja a Fizikai kémia előadás főkollégiumot az angol nyelvű gyógyszerészképzésben. Kutatási eredményei is kitűnők: 18 cikk szerzője, ezekre 120-nál több független hivatkozás érkezett.
Dr. Atlasz Tamás, aki közel másfél évtizede dolgozik a Sporttudományi és Testnevelési Intézetben. Évek óta a Sportbiológia Tanszék vezetője, 2019 óta az Intézet igazgatóhelyettese. Az Intézetben számos fajsúlyos munkát végzett/végez, mint pl. az angol nyelvű képzések valamint az Erasmus hallgatók koordinálása, a szakdolgozatok adminisztrációja, az OTDK tevékenységek koordinálása, a laboratóriumi eszközök beszerzésének koordinálása, a beiskolázási és Intézetét népszerűsítő folyamatokban végzett munka, hallgatók személyes mentorálása, vagy pályázatok koordinálása. Az Intézet egyik legnépszerűbb oktatója, nélkülözhetetlen munkatársa.

A díjak végén  - meglepetésként - a kar dolgozói dr. Horváth Attila munkáját is megköszönték, hiszen dékánként leköszön, utódját a közeljövőben választja meg a PTE TTK közössége.

Harka Éva

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni