close
CímlapEgyetemi életSzenátusi Napló 2022.04.14.

Szenátusi Napló 2022.04.14.

2022. május 11.

A Pécsi Tudományegyetem április 14-én tartotta rendes ülését a PTE Szenátusi Tanácsteremben.

Docensi kinevezések, címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi címek, mesteroktatói címek adományozásáról döntöttek a szenátorok.

Sok szempontból kiemelt jelentőséggel bír az a Lemorzsolódási Stratégia, melynek előterjesztői Lengvárszky Attila rektori kabinetvezető, az Oktatási Igazgatóság vezetője, illetve Kocka Viktor, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke voltak.

Ez egy keretanyag, mely azokat a lehetőségeket, akciókat járja körbe, melyekkel a lemorzsolódást csökkenteni, a tantervi előrehaladást pedig elősegíteni tervezi a Pécsi Tudományegyetem

 – tájékoztatta az egybegyűlteket Lengvárszky Attila, majd utalt arra, hogy az anyag a kari megközelítéseknek is helyet ad majd. Hangsúlyozta, hogy a stratégia a felvételt nyert, de nem beiratkozott hallgatókra is kiterjed, és a PTE minden képzésére alkalmazandó. Az anyag több szinten tesz javaslatot arra, hogy végezzenek kérdőíves kutatásokat, és elektronikus rendszerek elemzését is szükségesnek tartja.

Van, ahol konkrét tantervmódosítási javaslatokat is teszünk

– tette még hozzá. A stratégia kapcsán dr. Szécsi Gábor, a KPVK dékánja kért szót, és erőteljesebb érdekképviseletet sürgetett a kreditek számolását illetően. Javasolta továbbá, hogy a nyelvtanulás, illetve a kezdő, pedagógiai képzettséggel nem rendelkező pályakezdő oktatók számára létrehozott oktatási anyagok kapcsán a PTE Belső Képzési Központja is jelenjen meg az anyagban. A Szenátus a módosításokkal elfogadta a Lemorzsolódási Stratégiát.

A személyes jelenléttel megtartott ülés mellett a szenátorok  az április 14-én lezárult elektronikus döntéshozatali eljárás során is hoztak döntéseket.

Ennek alapján elfogadták dr. Pál Dániel egyetemi ombudsman beszámolóját a tavalyi tevékenységéről, illetve a PTE Tanárképző Központ 2021-es munkáját összegző beszámolót is.
A Szenátus módosította a PTE SzMSz-ét, illetve elfogadta a PTE Számviteli Politikája és ennek keretében elkészítendő szabályzatok, a Számlarend hatályon kívül helyezésére tett javaslatot.

Az ÁOK kérésére a szenátorok módosították a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, melynek értelmében az orvoskaron a kötelező tantárgyfelvétel ezentúl a regisztrációs hét második hetén szerdáján kerül lezárásra, így lehetővé válik, hogy a tantárgyfelelősök számára több idő álljon rendelkezésre a csoportbeosztások kialakítására és a hallgatókkal való érdemi kommunikáció lefolytatására. Az Egyetem Szenátusa ezután módosította az ÁOK SzMSz-ét is, melyre a PTE jogállásában bekövetkezett változás miatt volt szükség.

Elsősorban a modellváltás indukálta a MIK SzMSz-ének változtatását is, Ezen felül a szenátorok támogatták a MIK további, a kart építő változtatásait, jelesül egy Tehetségpont létrehozását. A kar átnevezte a Gépészmérnök Tanszéket Gépészmérnöki Tanszékre, a Környezetmérnök Tanszéket pedig Környezetmérnöki Tanszékre, továbbá módosította a Kari Tanács tagválasztására vonatkozó szabályokat.

A Szenátus támogatta, hogy az ÁJK-n infokommunikációs jogi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak, a BTK-n irodalmi szerkesztő és kritikus szakirányú továbbképzési szak, orosz nyelv és irodalom mesterképzési szak, sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzési szak, az ETK-n magyar nyelvű egészségügyi adminisztrátor felsőoktatási szakképzés, valamint a KPVK-n szociálpedagógia alapképzési szak induljon.

A PTE Szenátusa május 25-én tartja majd következő ülését.

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni