close
CímlapEgyetemi életSzenátusi Napló

Szenátusi Napló

2024. február 19.

A PTE Szenátusa 2024. február 1-jén tartotta ülését a Szenátusi Tanácsteremben.
A szenátorok személyi ügyekben döntöttek: egyetemi tanári, egyetemi docensi, tudományos főmunkatársi kinevezésekről , valamint doctor honoris causa címadományozásról.
A Pécsi Tudományegyetem stratégiai cél- és indikátortérképének elfogadására tett javaslatot dr. Betlehem József általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes, ahogy azt az egyik korábbi szenátusi ülésen ígérte. „Lezajlottak a végső egyeztetések, ezek konklúzióit tartalmazza a jelen anyag” – mondta el dr. Betlehem József általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes. Hangsúlyozta: „Enormis munka volt ez a szakmai testület részéről, hiszen a korábbi stratégiákat is át kellett tekinteni, és azonosítani az ágazat, az UQA és az egyetem összegészének vezető indikátorait. A dokumentumban ez az adott szervezeti egységek szintjén is értelmezhető és megvalósítható” – mondta el dr. Betlehem József. A következő szakasz az, hogy adatokkal töltik fel, ezt követik majd a további lépések. „Hálás vagyok mindenkinek a közreműködésért, örömteli volt a konstruktív hozzáállás” – húzta alá dr. Betlehem József. A Szenátus támogatta a javaslatot.
Javaslat a „School of Sports Excellence” Oktatási-Kutatási Koordinációs Központ létrehozására vonatkozó koncepció elfogadására volt a következő programpont. „A tervezett központ egy, az UQA által megfogalmazott fejlesztési folyamat része, mely a szervezeti kereteken túli értékeket mutat. A ma a Szenátus elé került anyag valójában egy koncepció, mely értelemszerűen további egyeztetéseket – beleértve a gazdasági működést is – igényel több kar, egység, illetve a Rátgéber Kosárlabda Akadémia bevonásával” – szögezte le dr. Betlehem József általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes. A szervezet önálló entitás, multidiszciplináris, információ-tudásmegosztó szervezeti egység lenne. A „School of Sports Excellence” fő célja a sporttudományban és a sporttudomány körüli ökoszisztémában (beleértve a Nemzetközi Kosárlabda Akadémiát és a Pécsi Tudományegyetemet) lévő potenciál és lehetséges szinergiák kiaknázása, források felkutatása, sportinnováció, nemzetközi láthatóság, „marketable product” előállítása, a sportszakma és a sporttudomány legmagasabb szintű művelése (kutatások, projektek, innovatív oktatás).
Dr. Fedeles Tamás oktatási rektorhelyettes a javaslat kapcsán elmondta: „A Rátgéber Akadémia kapcsolatai előnyt jelentenek, egy szolgáltatáscentrikus központ vízióját körvonalazzák. A modell kidolgozása folytatódik, szeptember eleje a céldátum.” „Ez egy pilot projekt, reméljük, hogy működni fog” – tette hozzá dr. Miseta Attila rektor.
Egy hozzászólás érkezett, dr. Takács András, a PTE KTK dékánja részéről, aki egyrészt megerősítette, hogy a „School of Sports Excellence” Oktatási-Kutatási Koordinációs Központ fenntartói elvárás, és a leendő egységben dolgozók díjazása kapcsán olyan megoldási rendet javasolt, melyet például a karokon és ezzel párhuzamosan a Szentágothai Központban is dolgozók teljesítménye kapcsán vezetett be a PTE. Ezt a felvetést is figyelembe veszik majd a részletek kidolgozásakor. A Szenátus támogatta a javaslatot.
A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa március 28-án tartja majd következő ülését.

Harka Éva

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni