close
CímlapEgyetemi életSzenátusi Napló

Szenátusi Napló

2024. május 13.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa május 9-én tartotta személyes jelenléttel tartott ülését a PTE Rektori Kabinet Szenátusi Tanácstermében.
A szenátorok személyi ügyekről, egyetemi docensi kinevezésekről, tudományos főmunkatársi kinevezésről, doctor honoris causa és doctor et professor honoris causa címek adományozásáról döntöttek. A Tanárképző Központ főigazgatói pályázatára egy jelentkező volt: a Tanárképző Központ régi-új vezetője dr. Gerner Zsuzsanna.
A Közhasznúsági Beszámolót készítését jogszabály írja elő, ezt külső partnerek bevonásával – pl. az ágazatirányító, nemzeti vagyonkezelő, könyvvizsgáló – végezte el a PTE. „Ez valójában egy pillanatkép rólunk, de érdemes az ezt előidéző főbb tendenciákat áttekinteni” – mondta el Decsi István kancellár. Két példát is felmutatott: a kórházintegrációt és a valorizációt. Mindkettőről adatokkal is szolgált Sónyákné Kátai Judit, a Kancellária Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság vezetője. Egyebek között elmondta, hogy a jogszabálynak megfelelően végezte el a PTE a tőkerendezést. Csak a kórházintergáció beolvadása 6,2 milliárdos tételt jelentett. Schepp Zoltán rektorhelyettes ugyanakkor rámutatott: a közhasznúsági beszámoló mellett a szenátoroknak érdemes a belső beszámolókra is visszatekinteniük, mert abból kaphatnak mélységeiben is hiteles képet a PTE pénzügyi tendenciáiról. A 2023-as évre vonatkozó Közhasznúsági Beszámolót elfogadta a Szenátus. A dokumentum végleges változata az Oktatási Hivatal weboldalán lesz majd elérhető.
A következő javaslat a PTE Térítési és Juttatási Szabályzat „Egyéb juttatásokra”, valamint az „EHÖK, DOK működésének támogatására” vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szólt. A 2024. évi üzleti terv előkészítése során ugyanis felmerült az egyetem által alapított, központi kezelésben álló ösztöndíjak (rektori ösztöndíj, lakhatási támogatási ösztöndíj, sporttal és tehetséggondozással kapcsolatos ösztöndíjak) és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási keretek egységesítésének, átlátható kezelésének és SZMSZ-ben történő kodifikációjának igénye. A 2019 óta a PTE gazdálkodását érintő változások pedig miatt időszerűvé vált továbbá az EHÖK normatív finanszírozásához kapcsolódó vetítési alap szaknyelvi pontosítása. A DOK helyzetét az EHÖK normatív finanszírozásával megegyező, a szervezet valós felhasználását tükröző módon javasolták rendezni. A Szenátus támogatta a javaslatot.
A PTE Szenátusa legközelebb június 20-án ülésezik majd.
A Szenátus elektronikus döntéshozatali eljárásában meghozott döntések ezen a linken érhetők el.

Harka Éva

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni