close
CímlapEgyetemi életSzenátusi Napló

Szenátusi Napló

2024. június 20.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2024. június 20-án tartotta ülését a Rektori Kabinet Szenátusi termében. 

Napirend előtt 

 

Napirend előtt a Szenátus Dr. Vaszari Judittól, az Oktatási Igazgatóság oktatásszervezési irodavezetőjétől búcsúzott. Dr. Miseta Attila rektor és Lengvárszky Attila oktatási igazgató méltatták munkásságát, majd az Alapító Okirat díszes másolatát és oklevelet adtak át számára munkájának elismeréseként. 

 

Személyi ügyek 

 

A szenátorok személyi ügyekről, kinevezésekről és kitüntetésekről döntöttek. 

 

Javaslat a Sporttudományi Koordinációs Központ önálló szervezetté alakítására, ezzel összefüggésben a kapcsolódó szabályzatok módosítására 

 

Dr. Miseta Attila rektor terjesztett elő javaslatot a Sporttudományi Koordinációs Központ önálló szervezetté alakítására. Rektor úr kiemelte a projekt kísérleti jellegét és a javaslat várható jövendőbeli hozzáadott értékét. 

A javaslat támogatásban részesült. 

 

Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Alapító Okirata (telephely módosítását érintő) módosítására 

 

Dr. Ágoston István az ETK oktatási dékánhelyettese ismertette az adminisztratív módosítás hátterét. Az ETK Kaposvári Képzési Központ régi, jelentős felújításra szoruló ingatlanállománya okán a független szakértői vélemény egy másik ingatlanba történő átköltözést javasolt. Bérleti szerződés alapján a kar elhelyezést nyerhet a MATE Kaposvári Kampuszán. Az új telephelyre vonatkozó bérleti szerződés megkötése folyamatban van, az Alapító Okirat módosítása ennek feltétele. 

A hozzászólásokban kitértek az oktatási és a nem oktatási alkalmazottak megtartásának szándékára és a kaposvári kihelyezett képzés jövőbeni fenntartásának kérdésére is. 

A javaslat támogatásban részesült. 

 

Tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem képzéseinek 2023. évi számított önköltségéről 

 

Sónyákné Kátai Judit közgazdasági és kontrolling igazgató tartott tájékoztatót a képzések meghirdetett és tényleges költségeiről karonkénti lebontásban. 

 

Javaslat a Művészeti Karon Fotográfia alapképzési szak indítására 

 

Dr. Lengyel Péter dékán tett javaslatot a Művészeti Karon Fotográfia alapképzési szak indítására. Indoklása szerint ez egy várhatóan fontos piaci felületekkel rendelkező képzés, jelentős önköltséges hallgatói jelenléttel. 

A javaslat támogatásban részesült. 

 

Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata (PTE SZMSZ 6. számú melléklet) – a hallgatók fizetési kötelezettségével összefüggő – módosítására 

 

Decsi István kancellár kifejtette, hogy a módosításra a digitális fizetési módok előretörése és a pénzügyi környezet változásai miatt van szükség. A cél a készpénzkímélő módon való fizetések ösztönzése. 

A javaslat támogatásban részesült. 

 

Összefoglalás az UQA tevékenységéről 

 

Dr. Bódis József elnök összefoglalta, hogy az elmúlt időszakban a kuratórium milyen döntéseket hozott, külön hangsúlyozva a lehetőségeket, a rendelkezésre álló forrásokat, alapokat, valamint a források teljes lehívásához szükséges indikátorok teljesítéséhez szükséges munka fontosságát. 

 

PTE

PTE

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni