close
CímlapEgyetemi életÚjabb fejezetéhez érkezett az innovációs ökoszisztéma építése a PTE-n

Újabb fejezetéhez érkezett az innovációs ökoszisztéma építése a PTE-n

2021. május 14.

Ma már szinte közhelynek tekinthető az a megállapítás, mely szerint a hazai GDP növelésének és a gazdaság versenyképességének kulcsa az innovációs folyamatok erősítésében rejlik. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) életre hívásával ez a folyamat kiteljesedett, s a szaktárca egyértelmű elvárásként fogalmazta meg a felsőoktatási intézmények felé is, hogy a tudásbázisok a korábbiaknál markánsabban kapcsolódjanak be a gazdaság folyamataiba, így támogatva a hazai KKV-kat fejlesztési céljaik elérésében. A tárca a folyamatok erősítését részben a pályázati támogatási struktúra ilyen irányú elmozdításával támogatja, mely nem csak a hazai fejlesztési források esetében, de az Európai Unióból érkező támogatások vonatkozásában is elvárja az egyetemek és a vállalatok közötti kollaborációt az innovációs források odaítélése kapcsán. Ez a folyamat a 2021-27 közötti EU-s fejlesztési ciklusban várhatóan még erőteljesebb elvárásokat támaszt a hazai egyetemek és kutatóintézetek irányában, s az intézmények finanszírozásában e források egyre hangsúlyosabb szerephez jutnak. Ennek okán nem megkerülhető a tudásbázisok és a vállalatok közötti együttműködések erősítése.


A Pécsi Tudományegyetemen az innovációs ökoszisztéma építése nem újkeletű, melyben a PTE a hazai felsőoktatási intézmények viszonylatában is élen jár.

Mindez az egyetemen belüli innovációs folyamatok szabályozásán túl jelenti a külső kapcsolódási pontok bekapcsolását is. Ennek jó példája, hogy a PTE hathatós közreműködésével jött létre 2018-ban az Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórum (ETTF), mely hét hazai egyetem kutatáshasznosítási és technológia-transzfer irodáinak közreműködésével és részvételével alakult. Ugyanakkor nemcsak egyetemek közötti, de vállalati együttműködési fórumok is alakultak a PTE-n az elmúlt időszakban. Ilyen a Szentágothai János Kutatóközpont keretei között működő, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által koordinált, és a térség meghatározó vállalatainak képviselőit összefogó Innovációs és Ipari Tanácsadó Testület (IITT), melynek célja, hogy tájékoztatást adjon, s alkalmasint igényt támasszon az egyetem kutatói számára a piac által vezérelt alkalmazott kutatási irányok tekintetében.


Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával 2019-ben elindult a Területi Innovációs Platform (TIP) program a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezésében. A TIP célja, hogy az egyetemi tudásbázisokra épülve olyan térségi szerveződések jöjjenek létre országszerte, amelyek egyszerre biztosítanak lehetőséget az innovációs szakpolitikai irányok közvetlen megismerésére, a helyi innovációs ökoszisztéma szereplői közötti együttműködések kialakítására, erősítésére és új szakmai alapok létrehozására. Régiónkban a PTE, mint egyetemi központ köré felépülő innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a szereplők – szakpolitikusok, felsőoktatási és kutató intézmények, vállalkozások és szakmai szervezetek – kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek, az intelligens szakosodási stratégia mentén fokozva egy-egy térség innovációs képességét.


E törekvés újabb állomása azoknak az együttműködési megállapodásoknak az életre hívása, melyeket a PTE a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával írt alá a napokban.

Az együttműködések célja, hogy az egyetem pécsi dominanciájából adódóan a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával hagyományosan szoros kapcsolatait hasonló szintre emelje a régiót alkotó másik két megye szakmai szervezeteivel is.

A kamarák helyi beágyazottságuknak köszönhetően jelentős közvetítő szerepet játszhatnak az egyetem és a helyi KKV kapcsolatának építésében. Az együttműködés a teljesség igénye nélkül kiterjed többek között rendszeres szakmai egyeztetések, rendezvények lebonyolítására, tapasztalatcserére, közös pályázati lehetőségek kihasználására. A térségek vállalatainak közös megszólításával az együttműködés a kutatás fejlesztési és innovációs tevékenységeken túl kiterjed az oktatás területére is, például gyakorlatok és duális képzési modulok életre hívásával. A kamarák térségükben kiemelkedő szerepet töltenek be a KKV-k elérésében, mozgósításában, szolgáltatásaikkal folyamatosan jelen vannak azok mindennapjaiban. A helyi gazdasági szereplők fejlesztési projektjeinek megismerése, az azokban rejlő egyetemi fejlesztési lehetőségek felkutatása, a lehetséges piaci együttműködések kiaknázása, közös KFI pályázati programok azonosítása minden érintett fél közös érdeke.
 

Kottász Gergely

PTE sajtóreferens

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni