close
CímlapTudományKiváltságos helyzetben a PTE Fizikai Intézetének hallgatói

Kiváltságos helyzetben a PTE Fizikai Intézetének hallgatói

Köszönhetően a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézet oktatóinak, kutatóinak világviszonylatban is kimagasló teljesítményű kutatómunkájának, az Intézet az elmúlt bő öt évben számos olyan kutatási-fejlesztési pályázati forrást nyert el, melyből bőségesen jutott a hallgatók támogatására, továbbképzésére, ösztöndíjrendszerek kialakítására.
A Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete mindig is kemelt figyelmet szentelt hallgatóinak. Az Intézet által az elmúlt öt évben elnyert

közel hárommilliárd forintnyi támogatásából jelentős összegű támogatás jutott a BSc-s, MSc-s, tanárszakos és természetesen a doktori képzésben résztvevő hallgatók részére.

Az Intézet – az országban talán egyedülálló módon – biztosított hallgatói részére ingyenes 250 órás angol nyelvű képzést, mely a kezdő szinttől elvezetett egészen a középfokú nyelvvizsgáig.

Saját ösztöndíj-rendszert alakított ki, mely a graduális képzésben résztvevő, kutatói tevékenységet folytató hallgatókat 225.000 Ft-ig terjedő ösztöndíjhoz juttatta.

A hallgatóknak lehetőségük van már nagyon korán, akár az első év végén bekapcsolódniuk a nemzetközi kutatásokba. Nem ritka, hogy a szorgalmas diákok kiemelt szerephez jutnak egy-egy kutatásban és már akár BSc-s korukban nemzetközi publikációk társszerzőivé válnak. A publikációkon és a kutatómunkán túl természetesen nemzetközi konferenciákon való részvételre is van lehetőség, melyek teljes egészében az Intézet által rendelkezésre álló forrásokból valósulnak meg.
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók felsőbb éves korukban demonstrátorként is bekapcsolódhatnak az Intézet oktatási tevékenységébe és a nyári időszakban akár teljes állásban végezhetnek kutatómunkát az egyetemen. Ez jelentős segítséget nyújt ahhoz, hogy a kutatásban aktívan résztvevőknek ne kelljen idénymunkát vállalniuk az önfenntartáshoz.
Természetesen a fentieken túl minden olyan lehetőség is biztosított az Intézet hallgatói számára, ami minden más szakon, vagy más egyetemen tanuló hallgatónak: szociális, tanulmányi ösztöndíjak, lakhatási támogatás, kollégiumi kedvezmények, Erasmus ösztöndíj-program.

Balogh Robert

Balogh Robert

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni