close
CímlapEgyetemi életDigitális transzformáció a PTE-n

Digitális transzformáció a PTE-n

2021. augusztus 10.

Elavultak a tanítás és a tanulás korábban bevett formái, és a koronavírus-járvány miatt megvalósult távolléti oktatás csak felerősítette azt az igényt, hogy változtatni, újítani kell a helyzeten. A probléma országos szintű. Büszkeség, hogy a PTE az erről szóló hazai és a nemzetközi diskurzus fontos szereplőjévé növi ki magát. Dr. Fedeles Tamás oktatási rektorhelyettest és dr. Vörös Zoltánt, a PTE Oktatás- és Tanulástámogató Munkacsoportjának vezetőjét kérdeztem.

Új pedagógia
„A mai generációt máshogy kell oktatni és motiválni, és ezeket az új módszereket meg kell tanulnia oktatóinknak. Világszerte probléma, és itt a PTE-n is küzdünk azzal, hogy hogyan tartsuk fenn a hallgatók érdeklődését.” - szögezi le beszélgetésünk elején dr. Fedeles Tamás oktatási rektorhelyettes, majd hozzáteszi: „A koronavírus-járvány után sem feltétlenül kell visszatérünk az eredeti kerékvágásba:

lehetőség van arra, hogy nagy létszámú évfolyamelőadások bizonyos elemei online platformokra kerüljenek, és inkább a sarokpontoknál legyenek ott személyesen is a hallgatók, de közben motiválják saját magukat, az oktatóktól kapjanak segítséget.

Év közbeni tesztekkel is ellenőrizni lehet a tudást. Azt gondolom, előremutató ezen az úton elindulni.” A megoldás tehát nem a teljesen az elektronikus térbe száműzött tanár-hallgató kapcsolat, az e-learning, hanem egyfajta kevert forma, melyhez viszont erőteljes digitalizációra is szükség van. „Meg is hirdettünk egy pályázatot, mely lehetővé tette 10 kurzus átalakítását. Az óriási igényt mutatja, hogy 74 jelentkező volt.” - mondja dr. Fedeles Tamás.

Az elszigeteltség vége
Nem újdonság a digitális lehetőségeket felhasználni az oktatás során, és a PTE-n is volt erre számos példa. „Viszont sokszor nem is tudtak egymásról az e téren működő különböző projektek, ráadásul az utánkövetés sem volt rendszer szinten megoldott: létrejöttek oktatás- és tanulástámogatási anyagok, e-kurzusok is, de a tudás elszórtan jelent csak meg.” – bocsátja előre dr. Vörös Zoltán. A jelenlegi rektori vezetés kiemelten kezdett foglalkozni a problémával, az elindult folyamatokat dr. Fedeles Tamás rektorhelyettes személye és a koronavírus-járvány miatti távolléti oktatás katalizálta.

Az Oktatás- és Tanulástámogató Munkacsoporttal egy olyan stabil csapat állt fel, melynek tagjai már rendelkeznek a megfelelő képességekkel és skillekkel. Képesek bármely kar oktatóit átsegíteni a nehézségeken úgy, hogy nem csupán a technikai, hanem kifejezetten a módszertani kérdésekre tudnak reflektálni – megválaszolva számos oktató online oktatás során feltett kérdését:

Mit is kell változtatni a hagyományos oktatási módszertanokhoz képest?

A munkacsoport szorosan együttműködik a Kancellária Innovációs és Informatikai Igazgatóságával, mely a pandémia alatt is fejlesztette a PTE-n használatos platformokat, illetve igyekezett a technikai kérdésekben támogatni az oktatókat és hallgatókat.

Online + jelenléti = blended
„2020 tavaszán egymást támogatva haladtunk a hallgatókkal a távolléti oktatást illetően. Nekem személy szerint is igen pozitív tapasztalataim vannak. De mindannyiunknak hiányzott a személyes kapcsolat, kiemelten pedig azok számára kedvezőtlen ez a hiátus, akik fiatal felnőttként újonnan lépnek be az egyetemre.” – mondta dr. Fedeles Tamás. A blended oktatás jelenléti sarokpontokra alapoz, de azokat a szemeszter során többször egészíti ki online alkalmakkal és eszközökkel. Azért is a blended a kiválasztott oktatási forma a PTE-n, mert

a személyes kapcsolat az oktatási folyamat szerves része.

Hogy csak egy példát mondjak: kamerán keresztül nem biztos, hogy mindenki meg akar nyilvánulni, meg tud vagy mer nyílni, és kevésbé is lehet a monitoron keresztül megállapítani azt is, hogy például egy adott érvelést megértettek-e a hallgatók.”- tette hozzá Dr. Vörös Zoltán. S ahogy a rektorhelyettes kiegészítette: természetesen nem feltétlenül, és nem minden képzési formában jelent ez megoldást.

Platformok
„Az inkluzivitás a kulcsszavunk: nem szeretnénk senkit és senki bevett megoldását kizárni. Ugyanakkor vannak olyan igények is, - és már most látható, hogy a hallgatói visszajelzések ezeket erősítik -, melyek korlátoznák a használt platformok számát. Az oktatást támogató rendszerek tekintetében sokan tapasztalták meg, hogy Teamsen kezdik, Zoomon folytatják, majd Discordon vagy Google Meetsen fejezik be a napjukat. Ez nehezíti a munkát, a hallgatók koncentrációját.

Mind az oktatók, mind a hallgatók számára egyszerűbb, ha kevesebb platformot, de jobb felkészültséggel használnak.

Mi kifejezetten a Teams és a Moodle használatát javasoljuk.” - szögezte le Dr. Vörös Zoltán.

A munkacsoport vezetője arra is utalt, hogy egy átfogó felmérést végeztek a hallgatók online tapasztalatai kapcsán, amelyet az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat segítségének köszönhetően közel háromezren töltöttek ki. Visszajelzéseik értékes adatok, melyek révén egy hallgatóbarát blended rendszer alapjai építhetők.

Motiváció, motiváció, motiváció
A járvány kényszerítő erejének elmúltával lehet, hogy enyhül az oktatók mostani lelkesedése. „Azt gondolom, hogy a teljesítményértékelési rendszer maga is lehet motivációs tényező. A modellváltást követően egy összegyetemi, a tudományterületi specifikum igényeit figyelembe vevő teljesítményértékelési rendszerre lesz szükség, melyben az új pedagógiai megoldásokat is előtérbe kell helyeznünk. A többletmunkát természetesen igyekszünk a továbbiakban is (a már említett kurzusátalakításban résztvevők is kaptak egy standardizált összeget a munkájukért – a szerk.) az anyagiak terén is honorálni.” – mondta e kapcsán dr. Fedeles Tamás, aki azt is hangsúlyozta:

az új megközelítés a hallgatói lemorzsolódást is csökkentheti, és kedvet ébreszthet olyan kurzusokhoz is, amelyek eddig esetleg kevésbé voltak népszerűek.

„Készülő honlapunkkal is motiválni próbáljuk az oktatókat: a tudásanyagot részekre osztjuk, így a különböző szinten képzett oktatók mind megtalálhatják majd a saját felkészültségüknek megfelelő segítséget. “ - egészíti ki dr. Vörös Zoltán.

n+1. hullám
Mind azt reméljük, hogy nem lesz számottevő hatása a koronavírus elkövetkezendő hullámainak a felsőoktatást tekintve. Mégis felmerül a kérdés, mi lenne, ha mégis újra távolléti oktatást rendelnének el. „Nem hiszem, hogy problémát okozna még egy online félév, és az eszközhasználattal is kevésbé lenne probléma. A személyes kapcsolat viszont nagyon hiányozna.

Ha még egy tanévet kényszerülnénk távolléti oktatásban lebonyolítani a járványhelyzet miatt, lefednénk egy teljes mesterképzés időtartamát, vagyis olyan hallgatók is szereznének oklevelet, akikkel döntően nem tudtunk személyesen is találkozni.

Ennek a következményeit szerintem még senki nem gondolta végig. Egy szakdolgozat például közös munka, kooperáció, amihez kell az, hogy ismerjük egymást és bízzunk egymásban - ez pedig a személyes kapcsolaton alapul. Szerintem ez a kooperáció hallgató és témavezetője között nem kihagyható. Ha ismét az online térbe kényszerülnénk, számomra inkább ez, és nem az eszközhasználat jelentené a problémát.” - mondta el dr. Vörös Zoltán.

Jövő és remények

„A munkacsoportot egy stabil szervezeti egységgé szeretnénk őszre fejleszteni.

Egyelőre egy virtuális közösség, de a fizikai térben is lesz bázisa a közeljövőben - nem titok, hogy ezt a Tudásközpontban tartjuk kivitelezhetőnek. Azt gondolom, ez a legkevesebb, ha egy 21. századi egyetem lépést akar tartani a korral és választ kíván adni a kihívásokra. Alapelvünk, hogy fokozatosan építkezünk, nem kapkodunk. Az optimális megoldások kimunkálásához idő és megfontoltság szükséges.” – mondta a rektorhelyettes. Egyetemi szinten pedig már megszületett a digitális átállásról szóló stratégia, melynek része az infrastruktúra fejlesztése.

A cél egy olyan, 21. századi oktatási környezet megteremtése, amely a blended learningnek megfelelő alapokat ad. „A felszereltség és a környezet legalább fele részben meghatározza azt, hogy a hallgató szívesen jár-e be az órára.” - jegyzi meg dr. Fedeles Tamás, majd hozzáteszi: „A keretfeltételek megteremtésén is megfeszítve dolgozunk. A karok felszereltsége heterogén képet mutat. Vannak még fejlesztendő területek, de rendelkezésünkre állnak olyan zászlóshajók is, mint amilyen technikával például az ősszel átadandó új orvoskari elméleti tömb rendelkezik.” Az infrastrukturális háttér megteremtésére rendelkezésre állnak források, ám ezek megvalósulása a nehézkes adminisztráció miatt késlekedik. A megoldást a modellváltás révén remélhetőleg felgyorsuló folyamatokban látják. „Mindez azonban mit sem ér felkészült oktatói gárda nélkül - a módszertani kérdésekben a munkacsoport jelenleg kis létszámú, de lelkes csapata tud segíteni.” - teszi még hozzá, majd egy nagyobb ívű tervre is rávilágít:

„Az egyetem egészében gondolkodunk, vagyis elképzeléseinkben a PTE közoktatási intézményei is szerepelnek.”

Harka Éva

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni