close
CímlapEgyetemi életEgyeztettek az alapítványi átállásról a PTE vezetői a kormánybiztossal

Egyeztettek az alapítványi átállásról a PTE vezetői a kormánybiztossal

Szerda délután a PTE Szenátusi Tanácstermében egyeztetett az intézmény vezetése Stumpf Istvánnal, a felsőoktatási modellváltással és az új fenntartói modell működésével kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztossal. A megbeszélésen elhangzott, hogy az átállás céldátuma 2021. augusztus 1-je, de addig még számos fórumon lesz lehetőség a részletek kidolgozására, finomhangolására.

Mint ismert, a közelmúltban kinevezett kormánybiztos ellátja a modellváltás előkészítésével, megvalósításával, az új fenntartói modell működésével kapcsolatos állami feladatok koordinációját. Emellett összehangolja a modellváltás megvalósításában résztvevők feladatait, nyomon követi a feladatok teljesítését, valamint rendszeresen tájékoztatja az érintetteket. Kapcsolatot tart továbbá a modellváltás megvalósításában, és az új fenntartói modell működtetésében feladattal rendelkező állami szervekkel, valamint fenntartókkal és felsőoktatási intézményekkel. Ennek szellemében érkezett Stumpf István szerdán Pécsre. A megbeszélésen részt vett Pavlik Lívia miniszteri biztos, Cseporán Zsolt kabinetvezető, Miseta Attila rektor, Decsi István kancellár, és a PTE kibővített Rektori Tanácsának tagjai.

Stumpf István köszöntőjében elmondta, hogy a kormány nem kívánja ráerőszakolni a modellváltást az egyetemekre, sőt, újabb három egyetem jelentkezett be, hogy ők is átállnának az új modellre. Minden egyetemre vonatkozóan készül egy-egy külön törvény, amelynek vagyonra vonatkozó részeinek elfogadása kétharmados többséget igényel, valamint kimunkálás alatt van egy átfogó törvényjavaslat, amely a közérdekű, közcélú vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek specifikumait is rendezni hivatott. A parlamenti döntés után folytatódhat az átállás folyamata, ekkor érdemes az átalakulás folyamatát segítő munkacsoportokat létrehozni, amelyekbe az alapítványok megalakulását követően már a kuratóriumi tagoknak formálisan is be kell kapcsolódniuk. A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a helyreállítási alap mintegy 1500 milliárd forintos csomag, melyet majd az egyetemek fejlesztésére fordítanak, és ennek előkészítése is komoly háttérmunkát igényel. Ismertette, hogy

a kormányelőterjesztés alapján 600 millió forint lenne a vagyonkezelői alapítvány induló vagyona, ehhez jönne hozzá az alapítvány működéséhez 400-400 millió forint 2021-ben, illetve 2022-ben, valamint az egyetem részére biztosítanák a kétszer tizenöt százalékos béremeléshez szükséges támogatást.

Továbbá a Kormányzat biztosítja az átalakulás transzformációs költségeit, és tervben van a PPP konstrukció állami kiváltása, amely szintén komoly anyagi hozzájárulás.

Ismertette, hogy határozott igényként fogalmazta meg az egyetem Szenátusa, hogy ne öt, hanem hét főből álljon a PTE alapítványi kuratóriuma, hiszen az egyetem sokszínűsége, multidiszciplinaritása ezt indokolttá teszi. A kormánybiztos elmondta, ő tudja azt képviselni, hogy a tudományegyetemek esetében emeljék fel az eddigi létszámot hét főre. A kitűzött céldátum 2021. augusztus 1. az alapítványi átállásra, de azt is hozzátette a kormánybiztos, hogy ez egy nagyon feszített egyeztetési, döntési tempót és rengeteg adminisztrációs háttérmunkát igényel.

Ezt követően a Rektori Tanács tagjainak lehetősége volt kérdéseket, hozzászólásokat megfogalmazni. Ezek között felmerültek a törvény várható tartalmi elemei, és a válaszból kiderült, hogy a korábbi modellváltó egyetemekre megalkotott törvényekhez hasonlóan csak a leglényegesebb, alapvető célkitűzések és vagyonjuttatási elemek kerülnek bele az egyes egyetemeket érintő törvényekbe. Az alapítvány alapító okiratában jelenik majd meg a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjainak a neve, és a vagyonellenőr megnevezése.

Felmerült kérdésként, hogy van-e arra lehetőség, hogy a kuratórium tagjai határozott időre kapják meg a kinevezésüket. Válaszként elhangzott, hogy jelenleg határozatlan időre szól a kuratóriumi tagok megbízása, annak érdekében, hogy hosszútávú stratégiai működést biztosítsanak az egyetemek számára. A kormánybiztos nem tartja kizártnak azt, hogy ezen változtassanak, és nyitott az indokolt, koncepcionális javaslatok felé, de egyelőre ez az elfogadott működési elv. Az alapítványokhoz kerülő anyagi támogatás közpénz jellegére vonatkozó kérdésre válaszként elhangzott, hogy az egyetemhez kerülő pénzek célzott megjelöléssel érkeznek majd, melynek alapvető célja a felsőoktatás minőségének és hatékonyságának fejlesztése.

A Klinikai Központ helyzetére érkezett kérdésre vonatkozóan a kormánybiztos hangsúlyozta, hogy

az érintett egyetemek egybehangzóan egyértelművé tették, hogy a klinikák nélkül nem működhet az átállás, hiszen a magyar orvos- és egészségtudományi képzés komparatív előnye nemzetközi szintéren is a klinikai beágyazottság. Stumpf István ennek kapcsán elmondta, hogy ezt a kérést mindenki elfogadta, és ebben immár nincs vita.

Ugyanakkor az egységes, központosított kórházirányítási rendszerre is szükség van a véleményük szerint, és ezt a két rendszert kell harmonikusan összehangolni. Az egészségügyi dolgozók tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszony a modellváltást követően is fennmarad, változás a kettősjogállású oktatói, kutatói feladatokat is ellátók jogviszonyában lehet abban a tekintetben, hogy az utóbbi feladatok augusztus 1-jét követően nem közalkalmazotti jogviszonyban, hanem munkaviszony keretében láthatóak el.

Az egyetemek kapnák meg az egyes ingatlanok és közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak tulajdonosi jogait.

A támogatás, a fejlesztésre szánt pénz pedig az alapítvány fennhatóságába tartozna, az alapítvány döntene a felhasználásáról, nyilván a törvényben is megfogalmazandó alapcélkitűzések mentén. Szintén elhangzott, amennyiben vannak olyan vagyonelemek, amelyek fontosak, hogy az egyetemhez kerüljenek át a működés gördülékenységét segítendő, arra nyitott a Kormányzat. Ezeket az igényeket az érintett egyetemek jelezhetik a kormánybiztos felé.

A finanszírozási keretszerződésekre vonatkozó kérdés kapcsán miniszteri biztos asszony elmondta, hogy párhuzamosan dolgozik a szaktárca az Nftv. decemberi módosításában megjelent új finanszírozási modell elemiet részleteiben kibontó Kormányrendeleteken, amelyek alapján elkészülhetnek majd a hosszabb- és középtávú finanszírozási keretszerződések, megállapodások. Időben és ütemezetten a javaslatok a 2022. évi költségvetés tervezéséhez igazodnak.

A kormánybiztos támogatta a strukturált intézményi párbeszéd igényét kifejező kari felvetést, hogy intézményen belül legyen előrehaladás a modellváltás folyamatával párhuzamosan - és arra tekintettel - a stratégiai perspektívák kidolgozására; a „governance” kérdések (pl. egyetemi autonómia megőrzése, egyidejűleg dinamikus fejlődési modell határterületeinek közös kialakítása); a vagyonelemek körültekintő felmérése, kezelése, felhasználási tervek kidolgozása; és az adminisztrációs eljárások körében felmerülő kihívások kezelése terén.

A készülő intézményfejlesztési terv nem a fióknak készül,

erről biztosította a jelenlévőket a kormánybiztos, szükség lesz rá az egyetem hatékonysága érdekében. Mint ahogy a konszenzusra is szükség lesz majd, a Szenátus és a kuratórium együttműködése terén. Fontos, hogy legyen egy nagyon részletesen lebontott időterv ebben az alapítványi átállási folyamatban, hogy mindenki pontosan tudja, milyen döntés mikorra várható, és ezt milyen lépés követi.

Lesz-e helye a gyakorló iskoláknak és óvodáknak az új felállásban

– hangzott el az utolsó kérdés. Erre az egyértelmű válasz a kormánybiztostól az igen volt. A tudományegyetemi modellnek a része kell, hogy legyen ez a terület, hiszen ez állami feladatkör. Így ebben nem lehet változás – hangsúlyozta Stumpf István.

Kottász Gergely

PTE sajtóreferens

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni