close
CímlapEgyetemi életFaluból városba – városból faluba

Faluból városba – városból faluba

2021. szeptember 08.

Közép-Kelet-Európa történelmében és jelenében meghatározó folyamat a vidékről városokba való beáramlás, továbbá a városi lét felhagyása, vagyis a vidékre költözés. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéke és a Ljubljanai Egyetem Etnológia – Kulturális Antropológia Tanszékének oktatói és PhD hallgatói egy kétoldalú tudományos és technológiai együttműködési projekt (TéT) keretén belül közösen vizsgálják a Dél-Dunántúl és Szlovénia sajátosságait.

A program fő célja, hogy új recens és történeti forrásanyagot szolgáltasson a témában, valamint bemutassa azokat a társadalmi-gazdasági folyamatokat, amelyek ezt a korszakokon átívelő jelenséget mozgatják.

A város-falu, falu-város kapcsolatrendszer vonatkozásában (Magyarország és Szlovénia területén) eddig kevés hangsúlyt fektettek a migráció mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálatára.

A kutatás ezen a területen szeretne aktívabban közreműködni, történeti és jelen idejű kutatások egyidejű folytatásával. Ezen belül kiemelendő a szocialista vidékfejlesztés falvakra gyakorolt hatásának vizsgálata (jugoszláv és magyar viszonylatban), az kapitalista átmenet által generált változások kutatása, a táj változásának migrációval összefüggő aspektusai, a mai városi, elképzelt falu-képek kutatása és a tényleges faluba költöző közösségek tanulmányozása. A projekt magában foglalja a kétoldalú tapasztalatcsere megvalósulását, közös konferencia megszervezését, könyvtárlátogatást, levéltári és terepi kutatást egyaránt.

A projekt első állomásaként a szlovén kutatók vendégeskedtek Pécsett. A hét során a helyi néprajzi intézmények (Pécs, Mohács) meglátogatása mellett rövid tanulmányi kirándulásokat tettek.

Ellátogattak az mohácsi emlékhelyen zajló régészeti feltárás helyszínére, a Tettyére, a dunaszekcsői pravoszláv templomba, továbbá kirándulást tettek a hegyszentmártoni szőlőhegyre és Kórósra. Apécsiek igyekezte olyan helyszínekre elvinni a partnerintézmény kutatóit, ahol a Baranyát és Dél-Dunántúlt érintő történeti és jelenkori migrációs trendek is megismerhetők. Ez alkalommal a bosnyák, szerb és horvát közösségek, és az Ormánság bemutatása volt a központban.

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni