close
CímlapEgyetemi életTanévnyitó 2018/2019

Tanévnyitó 2018/2019

2018. szeptember 01.

Tavaly óta szeptember elseje a Magyar Felsőoktatás Napja, az 1367-es pécsi egyetemalapítás előtti tisztelgés jegyében. Hagyomány, hogy Pécs városa és a Pécsi Tudományegyetem közös ünnepséggel kezdi meg a tanévet.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ünnepi Közgyűlésének és a Pécsi Tudományegyetem Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésének közös eseménye idén szeptember elsején a Pécsi Nemzeti Színházban zajlott. Az eseményen a város és az egyetem valamennyi prominens személyisége részt vett. Beszédet mondott Miseta Attila rektor és Páva Zsolt polgármester.

Közös magisztrátus felállítását javasolta a városvezető, melyben mind a PTE, mind Pécs képviselői helyet kapnának.

A közös, strukturált munka a Pécsi Tudományegyetem új vezetésének célja is. „A tudomány gyökere keserű, de a gyümölcse édes.”- idézte Arisztotelészt Miseta Attila rektor, aki azt is hozzátette: nem érdemes az alkalmazott és alapkutatások közti éles ellentétről beszélni. Mindkettőt tekintve több erőforrásra van szükség, és ezeket minél hatékonyabban kell felhasználni.

Tradíció, hogy e jeles eseményen adják át a város és az egyetem kiemelt elismeréseit. Idén Városháza Emlékéremben részesült

Csernus Valér professzor, az orvostudományok területén elért sikeres pályafutása, kimagasló hazai és nemzetközi kutatói eredményei, valamint az egyetemi oktatói sikereinek elismeréseként.

Ötvös Károlyné pedagógus, környezetvédelmi szakértő, a természetvédelem, a környezeti nevelés, a környezettudatos szemlélet, magatartás és életvitel ismertté tétele terén elért eredményeiért.

Dr. Pandur József festőművész, művészettörténész, a klasszikus festészeti értékek őrzése, valamint a Janus Pannonius Tudományegyetem Rajz Tanszékén végzett elhivatott oktató-nevelői pályafutásának elismeréseként.

Szél István mesterfodrász, a szépségiparban elért hazai és nemzetközi sikerei, a fodrász szakma kreatív művelésének, továbbá eredményes mesterképzési és szakoktatói munkásságáért.

Zsiga István éttermi mester, vendéglátóipari szakoktató, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Pécs és Környéke Régió elnöke, a gasztronómiai értékek és hagyományok ápolása, a vendéglátóipari szakma iránti elkötelezettsége, valamint éttermi szakoktatói munkájának elismeréseként.

Különleges díj Pécs Város Tudományos Díja, melyet az egyetemalapító Vilmos püspökről neveztek el. Idén ezt

Czirják László professzor, a PTE Reumatológiai és Immunológiai Klinika igazgatója vehette át. A Közgyűlés a reumatológia és immunológia, az autoimmun betegségek kezelése terén elért eredményei, hazai és nemzetközi sikerei, továbbá több évtizeden keresztül végzett szakmai és oktatói pályafutásának elismeréseként adományozta a díjat.

Pécs Város Sajtódíjasa 2018-ban

Kaszás Endre újságíró, aki több, mint három évtizede az Új Dunántúli Napló munkatársa.

Pécs Város Közművelődési díját, a Csorba Győző-díjat

Bánkyné Perjés Beatrix, a Pécsi Tudományegyetemen 2000-ben alakult Táncoló Egyetem projektmenedzsere, valamint a PTE Táncegyüttes vezetője vehette át.

Az ünnepi műsor részeként Király Csaba Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar egyetemi tanára Liszt Ferenc Csárdás obstinée című művét játszotta el.

Áder János köztársasági elnök 2018. szeptember első napjától egyetemi tanárrá nevezte ki a PTE 17 oktatóját. Miseta Attila rektor adta át számukra a Pécsi Tudományegyetem professzori karához való tartozás jelképét, a talárt.

Professzori talárt vehetett át: Dr. Szilovics Csaba (ÁJK), Dr. Demeter Tamás, Dr. Grüll Tibor, Dr. Heidl György (BTK), Dr. Arató Endre, Dr. Szokodi István, Dr. Vermes Csaba, Dr. Kovács Norbert, Dr. Czéh Boldizsár (KK), Dr. Kónya István, Dr. Schepp Zoltán (KTK), Dr. Nagy Janka Teodóra (KPVK), Dr. Medvegy Gabriella (MIK), Dr. Király Csaba (MK), Dr. Pálfalvi László, Dr. Pap Norbert, Dr. Tóth László (TTK).

Stubendek Katalin A Muzsika Hangjából előadott, lenyűgöző dala után kis szünet következett.

Az ünnepség elnöksége adta át a Pro Civitate és a Pro Communitate díjakat.

PRO Civitate” Díjat kapott

Magister Rudi Roth, aki 25 éve Magyarország grazi tiszteletbeli konzulja.

Burján Csaba és Knoch Viktor olimpiai bajnokok

Dobos László zenetanár, karnagy hat évtizedes zenetanári, karvezetői és zeneművészeti nevelésben elért kimagasló sikerei, továbbá kateketikai munkásságának elismeréseként

Megyimóreczné Schmidt Ildikó, zenetanár, aki jeles pécsi őstehetségek, a Junior Prima díjjal kitüntetett Boros Misi és Erdélyi Dániel tanára,

a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, a Pécs-baranyai központú irodalmi hagyományok ismertté tétele és értékmegőrző tevékenységéért.

Egyetemi Kultúráért Díjat vehetett át

a PTE Táncegyüttes, mely a díjátadó előtt egy kis ízelítőt is adott tánctörténelemből. A Táncegyüttes tagjai a Pécsi Tudományegyetem hallgatói, művészeti vezetője Bánkyné Perjés Beatrix.

Balásy Szabolcs, ének-zene tanár, karnagy, a Vivat Bacchus együttes szerző-énekese, 13 éve a Babits Gimnázium tanára, az iskola karvezetőjeként 2012-ben megalapította a VoiSingers énekegyüttest. Kórusdalokat ír, a Zrínyi 1566 és A fejedelem rockoperák zeneszerzője.

Egyetemi Sportéletért Díjat vehettek át:

Berta Dániel, testnevelő-edző szakos hallgató, vívó, a Honvéd egyesületének és BEK-győztes (Bajnok csapatok Európa Kupája) csapatának tagja

Bicsák Bence, gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató, triatlonos, aki nyert az U23-as Európa Bajnokságon, nyert Világkupát, illetve Országos Bajnokságokat is. Jelenlegi célja a Tokió-i Olimpiára való kvalifikálás, melyben jelenleg az előkelő 7. helyen áll.

Szijártó Balázs, általános orvos szakos hallgató, aki kimagasló tudományos teljesítménye mellett az elmúlt 2 évben pedig csapatkapitánya volt a Medikus Kupa labdarúgó csapatának, amellyel 3 aranyérmet és 2 ezüstérmet szerzett.

Bali Dániel, végzős gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató, az aerobik sportágban elért kiemelkedő eredményei elismeréseként.

Alma Mater Emlékérmet vehettek át:

Czigler Enikő Judit, végzős pénzügy mesterszakos hallgató, aki egyetemi tanulmányai mellett egy csapattal egy animációs, fotós telefonos applikációt fejleszt.
Dr. Horváth Orsolya Melinda, jogi kari doktorandusz, óraadó, aki lenyűgöző tudományos, és innovációs karrierje mellett a Pécsi Mentőkutyás Egyesület tagja is.

Pro Universitate Juventutis Díjat vehetett át

Ashraf, Amir Reza, a Gyógyszerésztudományi kar hallgatója, aki az Iráni Shirazból származik, amely 2016 óta Pécs testvérvárosa. Öt éven keresztül volt tisztségviselője az Angol-Német Hallgatói Önkormányzatnak, az elmúlt 3 évben angol programos elnökként képviselte a hallgatói érdekeket, emellett jótékonysági nemzetközi estet is szervezett.

Hüber Gabriella Margit, doktorjelölt, tanársegéd, aki jelenleg Neveléstudományi Doktori Iskolában doktorjelölt és az Eszterházy Károly Egyetem tanársegéde. Több díjat is elnyert pályamunkáival, emellett konferencia szervezésekben is aktív szerepet vállalt.

A 1367-es pécsi egyetemalapítás kapcsán alapított rangos díj, a Nagy Lajos Király Díj. 2018-ban ezt az elismerést a PTE Szenátusa Dr. Páva Zsoltnak, Pécs Megyei Jogú Város polgármesterének ítélte.

Az indoklásban elhangzott: Pécs Megyei Jogú Várossal stratégiai együttműködési megállapodást kötött az Egyetem és a megállapodáson kívül is számos esetben történt egyes ügyekben konkrét, támogató, segítő együttműködés. Külön említést érdemel a Modern Városok Projekt, amelyben az Egyetem és a Város fejlődését is szolgáló beruházások, infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg.

Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést vehetett át

Dr. Kollár László, a PTE Természettudományi Kar egyetemi tanára, akinek fő kutatási területe a fémkomplexek által katalizált szerves kémiai reakciók, ezeken belül kiemelt figyelmet szentelve az enantioszelektív, aszimmetrikus átalakítások lehetőségeinek.

Pro Universitate szobrot vehetett át

Dr. Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

A díszpolgári cím átadása előtt Fekete Gábor énekelte el a „Fényév távolság” című dalt.

A „Pécs Város Díszpolgára” kitüntető címet 2018-ban Nagy Imre professzor, irodalomtörténész vehette át.

Nagy Imre 1980 óta oktatta a pécsi felsőoktatás hallgatói részére a felvilágosodás és a reformkor irodalmát. 1998 óta a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, 2006 óta az MTA doktora, 2010 óta professor emeritus. Kutatási területe az irodalom- és kultúratudományok. Munkásságának homlokterét az irodalomtörténet, különösen a magyar felvilágosodás és romantika, a magyar drámatörténet és színháztörténet alkotja.

Hálám jeléül ebben a Pécs személyiségekben gazdag múltjából azt a három férfit felidézni, akik számomra példát jelentettek, és inspirálták a munkámat. Egy pap, egy gyáros, és egy tudós.” - kezdte beszédét Nagy Imre. A könyvtáralapító Klimó György munkásságát méltatta, akinek az volt az álma, hogy Nagy Lajos egyetemét Pécsett újra lehessen teremteni. A gyáros Engel Adolf, aki szegényen kezdte, majd később, már tehetős polgárként a komlói szénbányászat megalapítója lett. A tudós pedig Várkonyi Nándor, aki a kezdeti szegénység és a siketsége ellenére lett egyetemi oktató, szerkesztette a Sorsunk című folyóiratot, és írta a Sziriat oszlopait, valamint annak folytatásait. Várkonyi mint eszmetörténész úgy vélte, Európa tévúton járt, mert a világot olyan anyaghalmaznak tekintették, amit az anyag vezérel. Ő úgy vélte, a piramisépítők közelebb álltak a világ titkához, mert egy szellem által áthatott kozmosznak tekintették. „Hármunkban van egy közös mozzanat: nehéz körülmények közül indultak, de ezt Isten próbatételeiként fogták fel, mert Isten sokat várt tőlük.” - mondta Nagy Imre, majd hozzátette: „Valamennyien, akik ma díjat kaptunk, az ő szorgalmukat, az akaraterejüket példaképnek tekinthetjük, hogy

mind hozzátehessünk egy téglát ahhoz az építményhez, ami Pécs városa.”

Miseta Attila rektor nyitóbeszédére utalva elmondta: „Szerezzenek minél több forrást lokálisan! Ennek hatékony felhasználása pedig ne csússzon el önzőségen, kisstílű érdekeken. Úgy fogunk tudni hatékonyan dolgozni, ha több megbocsátással és kevesebb kritikával tekintünk egymásra. Eredményes tanévet kívánok!” - zárta az egyetem részéről az ünnepséget a rektor.

Mint Pécs város képviselője, Páva Zsolt polgármester zárta az ünnepi közgyűlést, aki köszönetet mondott a Nagy Lajos király-díjért, és Nagy Imre díszpolgár beszédére utalva további szorgos munkára buzdította a városért tevékenykedőket.

Milyen a jó közösség? - tette fel a kérdést Udvardy György megyéspüspök záróbeszédében. Olyan fogalmak köré szervezte mondandóját, mint a tekintély és bizalom, szociális igazságosság, szolidaritás, a felelősségvállalás.

További részletek: pte.hu

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni