close
CímlapTudományCsillogó tehetségek

Csillogó tehetségek

2023. június 19.

A 2023 tavaszán megrendezett 36. OTDK-n pályamunkát bemutató PTE-hallgatók aránya 11, míg a közülük I-III. helyezést elérőké 22%-kal növekedett az előző konferenciához képest.
Két kar – a GYTK és a KPVK – idén ötször annyi tehetséget tudott a megmérettetésre delegálni. A helyezettek számát tekintve az KPVK duplázott, a GYTK triplázott. Ráadásul mindezt úgy, hogy a 2017-es legendássá vált pécsi OTDK szekciók után ismét három nagy létszámú szekció házigazdája is a Pécsi Tudományegyetem volt. Mi állhat a siker hátterében? Dr. Fedeles Tamás oktatási rektorhelyettest és Kovács Pétert, a Tehetséggondozó Iroda vezetőjét kérdeztem.

Az OTDK egy nagy megmérettetés volt, mely egyben a PTE tehetséggondozási stratégiájának is egyfajta próbáját jelentette.
Dr. Fedeles Tamás:
A PTE-s dolgozatok száma 11%-kal, a helyezett dolgozatok száma 22%-kal emelkedett az idei OTDK-n. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a stratégiánk megvalósítása jó irányba halad. A tehetséggondozás területén mindössze néhány éve kezdődött meg az a tudatos építkezés, mely szisztematikus elemekre építve segíti a tehetséggondozást.

Az OTDK-t illetően például meggyőződésem, hogy a célzottan erre létrehozott, kiszámítható költségvetés biztos hátteret ad a tudományos diákköri munkát végző hallgatók és oktatók, valamint szakkollégiumok számára.

Hiányzott a rendszerből a kiszámíthatóság, az az anyagi biztonsági háló, ami minimális szinten a mindennapi működést gördülékenyebbé tette volna. Korábban erre mindössze néhány karon volt példa, mára – a karok véleményére és elképzeléseire építve – sikerült egy összegyetemi keretrendszert kimunkálni. Nyilván vannak kari specifikumok, de sikerült a változatos nézőpontokból azt a legkisebb közös többszöröst meghatározni, ami nyilván élhetővé, lehetővé teszi ezt a rendszert.

Azt hozzá kell tennem, hogy az OTDK dolgozatok száma és a bemutatott pályaművek előkelő helyezései nem feltétlenül kiszámíthatóak, hiszen egy kiváló téma és felkészülés sem garancia arra, hogy valaki az egyre növekvő létszámú mezőnyben dobogós helyezést ér el.  Nem lehet minden OTDK-n sikeresnek lenni, külön öröm, hogy az idei kifejezetten jól sikerült.


Dr. Fedeles Tamás a PTE BTK-n rendezett idei szekció megnyitóján

Kovács Péter: Az OTDK ösztöndíjat is okvetlenül meg kell említünk. A tehetséggondozási stratégiában is szerepel, hogy

szeretnénk megbecsülni azokat, akik I-III. helyezést érnek el a megmérettetésen, és nemcsak a hallgatókat, hanem az őket felkészítő témavezetőket is.

Kidolgoztunk egy olyan ösztöndíj- és támogatási rendszert, ami pilot jelleggel indul el a PTE-n. Ennek keretében az OTDK bármely szekciójában első helyezést elért hallgatók százötvenezer forint ösztöndíjban, az őket felkészítő önálló témavezetők pedig hatvanezer forint támogatásban fognak részesülni. Készült egy olyan számítási rendszer is, mely szerint a második–harmadik díjas, különdíjas, többszerzős, illetve több témavezetővel készült dolgozatok szerzőit hogyan és milyen módon tudjuk honorálni. A cél az, hogy megmutassuk: anyagilag is szeretnénk megbecsülni azt a munkát, amit a tudományos diákköri munkába fektetnek.


Hallgatók a PTE TTK-n rendezett szekció megnyitóján

Dr. Fedeles Tamás: A témavezetők töretlen lelkesedése az eddigiekben is becsülendő volt, és nyilván nem a mostantól elérhető többletjuttatás lesz a legfőbb motivációs tényező, de ezt is szeretnénk azok közé emelni. Fontosnak tartom az oktatók e téren végzett tevékenységét, de „a nap 25. órájában” talán kevéssé várható el, hogy egy kutató kari szinten még a kari tudományos diákkörös tevékenységet is szervezze. Fontos, hogy az oktatók is felmérjék az ebben rejlő potenciált, hiszen legtöbbször az oktató veszi észre azt, hogy a hallgatók közül kit lenne érdemes bevonni a tudományos diákköri munkába – a hallgatóknak pedig szükségük is van erre a figyelemre, segítségre. A Pro Cura Ingenii díjunk is ezt szolgálja: akik aktívak a kari hallgatói tehetséggondozásban – és e kapcsán egy, a fiatal oktatókat segítő 35 év alatti és egy 35 feletti kategória is elérhető – kaphassanak anyagi támogatást, ezáltal további ösztönzőerőt is a folytatáshoz.
Kovács Péter:

Öngerjesztő hatása is van a változásnak, hiszen a szakkollégiumi támogatási rendszerben minőségi indikátorokat is figyelembe veszünk.

A szakkollégisták a Szinapszis+ középiskolásokat érintő mentorprogramban is részt vehetnek, ennek révén a középiskolások sokkal hamarabb tudhatnak arról, hogy mit jelent a tudományos diákköri munka. A rendszerszintű gondolkodás, mely a Tehetségre hangolva címet viselő stratégiában manifesztálódik, ilyen és ehhez hasonló építőkockákból áll, az egymásra épülő elemek adják a nagy képet.

A PTE TTK-n rendezett szekció megnyitója

A következő Országos Diákköri Konferenciára 2025-ben kerül majd sor, a PTE berkein belül ekkor várhatóan az orvostudomány, fizika, földrajz és matematika területén kimagasló ifjú kutatók mérhetik össze tudásukat.

(A nyitókép a PTE KPVK-n készült, az egyik, a PTE által idén rendezett szekción.)

Harka Éva

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni