close
CímlapTudományFöldrajzos siker a tudományos folyóiratok rangsorában

Földrajzos siker a tudományos folyóiratok rangsorában

2022. január 06.

Rangsorokra nemcsak a felsőoktatás, de a tudományos platformok kapcsán is egyre égetőbb szükség van. Ez ugyanis nemcsak a kutatók teljesítményének értékeléséhez járul hozzá, de ahhoz is, hogy az utat megkezdett PhD-hallgatók is lehetőség szerint a tudományterületük legnívósabb lapjaiban publikáljanak.
A magyar tudományos folyóiratok rangsorolásának első fecskéi Sasvári Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatójának tanulmányai. Ő öt éve elemzi a Magyar Tudományos Akadémia IX. szekciójához tartozó, Magyarországon kiadott tudományos lapokat. Módszertana elsősorban a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisán alapul.
“Az MTA IX. Gazdaság-és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak helyezése 2022-ben” című tanulmánya a napokban vált elérhetővé a Research Gate-en. Az e szekcióhoz tartozó tudományos folyóiratok közül kiugróan sokat javított tavalyi és azelőtti helyezéséhez képest

a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetének kiadványa, a Modern Geográfia, mely a lista hatodik helyén szerepel, 119-et javítva korábbi teljesítményén.

Az előkelő helyezés rangját tovább emeli, hogy mindezt az ún. független idézők száma alapján érte el a kiadvány, vagyis az idézettség nem azt jelenti, hogy a szerzők önmagukra, társszerzőikre vagy magára a folyóiratra hivatkoznának.
A lista első 100 helyén további, a PTE-hez köthető kiadványok is szerepelnek: az 55. helyen a Marketing&Management, mely 77 helyet javított; a 61. helyen a Jura, a 66. helyen a Pécs Journal International and European Law, a 93. helyen pedig a Pécsi Munkajogi Közlemények.
A kalkulált h-index alapján képzett rangsorban a 29. helyet a Marketing&Management, a 46.-at pedig a Jura érte el. (Az idézetek között különbség van az ún. függő (szerzőtársra, önmagára vagy az adott folyóiraton belül megjelent anyagra mutató) és a független, külső szerzőtől származó idézetek között. Az ún. h-index mindkettőt magába foglalja. - a szerk.)
A Modern Geográfia sikere kapcsán a folyóirat főszerkesztője így nyilatkozott: “Sokan nem is gondolják, hogy a csapatunk nem kizárólag geográfusokból áll. Hosszú távon az is a siker feltétele lehet, hogy a lektorok, az olvasószerkesztők, vagy a kiadó munkatársai különböző tudományterületek képviselői, akik együttműködését a nyitottság, a tudásátadás igénye és a rugalmasság jellemzi” - mondja dr. Tésits Róbert, a Modern Geográfia főszerkesztője, majd hozzáteszi:

“A nemzetközi láthatóság folyamatos növelése mellett arra törekszünk, hogy a szakmai és nonprofit partnereink körét bővítsük, illetve biztosítsuk a projektalapú forrásbevonás lehetőségét.”

- foglalja össze a közeljövő feladatait dr. Tésits Róbert.
A tudományos teljesítmény mérhetősége iránti igény egyre nagyobb. Így nem lenne meglepő, ha az MTA más szekcióinak kapcsán is hasonló rangsorok születnének a jövőben. Fontos lenne, hogy minden, a PTE égisze alatt megjelenő tudományos folyóirat a Modern Geográfia sikeréhez hasonló mutatók irányába mozdulhasson el, hiszen ez mind az adott kiadvány, mind az abban publikálók nemzetközi láthatóságát növeli. Ráadásul a sokszor hangoztatott kutatókat, oktatókat érintő teljesítményértékelési rendszert is árnyalhatja.

A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont három éve külön szolgáltatást is indított annak érdekében, hogy az egyetem tudományos folyóiratainak vitorlájába szelet fogjon:

egy folyóirat-platformot hoztak létre, mely révén az abban résztvevő szerkesztőségeket segítik a nemzetközi sztenderdeknek megfelelni. Ennek alapja egy ún. Open Journal Systems 3-as folyóiratmenedzsment és -publikáló rendszer, melyet a könyvtár munkatársai kezelnek.
További információ ezen a linken keresztül érhető el:
https://lib.pte.hu/hu/service/egyetemi_folyoirat-platform-169

Harka Éva

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni