close
CímlapEgyetemi életAkkreditáció a Pécsi Tudományegyetemen

Akkreditáció a Pécsi Tudományegyetemen

2022. október 12.

Intézményi akkreditációs eljárásra készül a Pécsi Tudományegyetem. Ennek keretében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) megvizsgálja, hogy a PTE minden szempontból megfelel-e a nemzetközi felsőoktatási irányelveknek. Az intézményi akkreditációval párhuzamosan két doktori iskola minőségbiztosítási rendszerének ellenőrzésére is sor kerül.

Az ötévente sorra kerülő eljárás keretében az intézmény, valamint a Filozófia, továbbá a Demográfia és Szociológia Doktori Iskola minőségbiztosítási rendszerét tekintik át a MAB külső szakértői. A vizsgálat legfontosabb célja annak ellenőrzése, hogy a PTE és az érintett két doktori iskola minőségbiztosítási rendszere követi-e az Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) című, 2015-ben elfogadott szabványt (ESG 2015), megteszi-e a szükséges intézkedéseket, amelyek folyamatosan biztosítják a kereteket a minőségi oktatáshoz.
A folyamat részeként egy összefoglaló önértékelési jelentést készít az egyetem, amelyet 2022. november 30-ig kell megküldenie a MAB számára. A dokumentumban az intézmény azon intézkedéseiről is beszámol, amelyeket az ellenőrzést végző szakértői testület az előző akkreditációs procedúra során javaslatként fogalmazott meg.
Az önértékelési jelentés elemzése után a jövő év első felében a MAB szakértőiből álló bizottság személyesen látogat el Pécsre, majd ezt követően elkészíti a PTE minőségbiztosítási rendszerét elemző jelentését. Ez az anyag értékeli az egyetem, valamint a két doktori iskola oktatási és az azzal kapcsolatos tevékenységét, a minőségbiztosítás hatékonyságát és transzparenciáját.
„Az önértékelési jelentés előkészítése augusztus elején vette kezdetét, amely első lépéseként – a Rektori Vezetői Értekezlet által jóváhagyott ütemterv nyomán – a MAB által meghatározott témakörök központi felelőseit jelöltük ki, valamint meghatároztuk az adatszolgáltatók körét. Ezt követően tájékoztattuk az érintett szervezeti egységek – köztük a karok, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat – vezetőit az akkreditációs folyamatról, annak időtervéről együttműködésüket kérve. Ezzel párhuzamosan az Egyetemi Doktori Tanács vezetője, Geresdi István professzor úr vezetésével megkezdődött a két doktori iskola önértékelésének előkészítése is. Az eljárás által vizsgált szempontok között találjuk egyebek mellett az egyetem átfogó minőségbiztosítási politikájának folyamatos fejlesztését, a képzési programok kialakításának, rendszeres kontrolljának magvalósulását, a hallgatóközpontú tanulás, tanítás és értékelés bemutatását, a hallgatói szolgáltatások áttekintését, az oktatói teljesítményértékelés rendszerét. Az egyetem elkötelezett a minőségi oktatás, kutatás mellett, amely folyamatos fejlesztésében központi szerepet tölt be a Minőségfejlesztési Bizottság. E testület az ESG 2015 alapján kidolgozott Minőségirányítási szabályzat mentén évről-évre meghatározza az intézmény minőségcéljait, koordinálja a minőségirányítás folyamatait, azonosítja a beavatkozást igénylő pontokat, amelyek megoldására javaslatot fogalmaz meg a Szenátus számára, ezzel garantálva a Pécsi Tudományegyetemen folyó munka magas minőségét” – fogalmazott prof. dr. Fedeles Tamás, az intézményakkreditációs eljárás koordinálásával megbízott rektorhelyettes.
A Pécsi Tudományegyetem akkreditációja 2023. december 31-ig, a Filozófia Doktori Iskoláé július 20-ig, míg a Demográfiai és Szociológia Doktori Iskoláé október 31-ig érvényes.

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni