close
CímlapEgyetemi életÁtadták a PTE Pro Cura Ingenii elismeréseket és az Új Nemzeti Kiválóság Program okleveleit

Átadták a PTE Pro Cura Ingenii elismeréseket és az Új Nemzeti Kiválóság Program okleveleit

2022. november 18.

A PTE Dr. Halasy-Nagy József Aulájában köszöntötte és az elismeréseket is átadta prof. dr. Fedeles Tamás oktatási rektorhelyettes, a PTE ÚNKP Koordinációs Munkacsoport szakmai vezetője, valamint dr. Horváth Györgyi dékánhelyettes asszony, a PTE Tehetségtanács elnöke.

A PTE új „A Tehetségre Hangolva” című tehetséggondozási stratégiáját 2022 tavaszán fogadta el a Szenátus, a május 25-i ülésen, UQA június 16-i ülésén jóváhagyott egyetemi tehetséggondozási stratégiai anyag mentén folytatódik a PTE tehetséggondozó tevékenységének fejlesztése. A stratégiában foglaltak megvalósítását a PTE Hallgatói Szolgáltatási Központ Fedeles Tamás oktatási rektorhelyettes szakmai felügyelete mellett kezdte meg. Az átalakítási folyamatok végén 2022. november 1-je óta a PTE ÚNKP szakmai vezetése is megváltozott. A PTE ÚNKP Koordinációs Munkacsoport Fedeles Tamás vezeti, míg az operatív támogató munkát a Kancellária munkatársai mellett a HSZK Tehetséggondozó Iroda munkatársai végzik.

Pro Cura Ingenii díjat 2020 őszén alapította a PTE Tehetségtanács az oktatási rektorhelyettes kezdeményezésére.  A PTE Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. sz. melléklete (Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról) értelmében – a Tehetségtanács javaslata alapján karonként két fő, kiemelkedő tutorálási tevékenységet végzett oktató díjazható a „Pro Cura Ingenii” kitüntetéssel. A két fő tutorálási tevékenységet végző, díjazandó oktató külön korcsoportokat képez. Az egyik díjazandó tutor az a 35. életévét még be nem töltött oktató, kutató, aki legalább 5 éve, a másik az a 35. életévét már betöltött oktató, kutató, aki legalább 5 éve vesz részt az oktatásban, kutatásban. A jelöltekre vonatkozó javaslatot Kari Bizottság terjeszti elő a Tehetségtanácsnak.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A fogadó felsőoktatási intézmények nyertes pályázóik ösztöndíjösszege 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatásban részesülnek. Az ÚNKP hozzájárul az oktatói és kutatói utánpótlás megfelelő biztosításához és hazánk nemzetközi versenyképességének javításához.

Pro Cura Ingenii díjat 20 oktató nyert el idén, míg a ÚNKP ösztöndíjat összesen 184 hallgató, doktorjelölt, fiatal oktató és kutató vehette át.

 

A Pro Cura Ingenii díj jutalmazott oktatói:

Állam- és Jogtudományi Kar:
35 év alatti: Dr. Hohmann Balázs
35 év feletti: Dr. Mohay Ágoston

Általános Orvostudományi Kar:
35 év alatti: Dr. Kupó Péter
35 év feletti: Prof. Dr. Reglődi Dóra

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar:
35 év alatti: Dr. Teleki Szidalisz Ágnes
35 év feletti: Prof. Dr. Orbán Jolán

Egészségtudományi Kar:
35 év alatti: Dr. Makai Alexandra
35 év feletti: Dr. Prémusz Viktória

Gyógyszerésztudományi Kar:
35 év alatti: Hartnerné Dr. Pohóczky Krisztina
35 év feletti: Dr. Vida Róbert

Közgazdaságtudományi Kar:
35 év alatti: Dr. Csóka László
35 év feletti: Dr. Kuráth Gabriella

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar:
35 év alatti: Maksa-Egri Petra
35 év feletti: Dr. Kocsisné Dr. Farkas Claudia

Műszaki és Informatikai Kar:
35 év alatti: Kisander Zsolt
35 év feletti: Dr. Orbán Zoltán

Művészeti Kar:
35 év alatti: Hoffner Tibor
35 év feletti: Dr. Váradi Marianna

Természettudományi Kar:
35 év alatti: Dr. Tibai Zoltán
35 év feletti: Dr. Eisner Tímea

PTE

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni