close
Címlap10. Egyenlőtlenségek csökkentéseFelvételi lehetőség a Mathias Corvinus Collegiumba

Felvételi lehetőség a Mathias Corvinus Collegiumba

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Fiatal Tehetség Programjával (FIT) 2015 óta van jelen Pécsett, 2021 szeptemberében pedig elindította középiskolás, illetve egyetemi programjait is a városban tanuló diákok számára. A szervezet célja, hogy nemzetközileg is versenyképes tudást biztosítson a magyar diákoknak, mindezt teljes mértékben ingyenesen. A Pécsi Tudományegyetem egyetemistái előtt jelenleg is nyitott a lehetőség, hogy felvételt nyerjenek az MCC egyetemi programjába. A részletekről Pónusz Róbertet, az MCC pécsi képviseletvezetője nyilatkozott.

Az MCC a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézménye, amely az általános iskolától egészen az egyetemi tanulmányok végéig kínál képzéseket a régió diákjai számára. Szeptemberben Pécsett is elindult az Egyetemi Program. Hogyan épül fel a képzés? Mit kínáltok a diákjaitok számára?
Pónusz Róbert: Az MCC Egyetemi Programja az egyéves Juniorképzésből, valamint egy kétéves iskolarendszerű képzésből áll. A program során kiscsoportos oktatást és nyelvtanulási lehetőséget, szállást, valamint ösztöndíjakat biztosítunk diákjainknak.
A Juniorképzés során a hallgatókat közös tudásszintre emeljük, amelynek során idegen nyelvet tanulnak; vita- és retorikai készségeket fejlesztenek, valamint számos – döntően külföldi szakemberektől – megismerhetik, milyen kérdések mozgatják a világot.
Már a Juniorképzés során is sokat utaznak diákjaink, döntően európai országokba, illetve amerikai nagyvárosokba, ahol konferenciákat, kutatóintézeteket látogatnak, s szakmájuk élvonalába tartozó szakemberekkel beszélgetnek. Ennek gyakorisága később, az iskolarendszerű képzés során csak tovább fokozódik.
Az iskolarendszerű képzés az MCC Egyetemi Programjának következő állomása, amely két évig tart: itt a diákok hat iskola közül válaszhatnak, hogy melyik irányba szeretnének szakosodni. Ezek az iskolák az alábbiak: jogi, közgazdasági, nemzetközi, társadalom- és történelemtudományi, pszichológiai és média iskola.
Az iskolarendszerű képzés is nagyon hasonló felépítésű: a diákok MCC-s kurzusokat látogatnak, idegen nyelvet tanulnak, gyakran utaznak belföldön és külföldön egyaránt, mialatt mindvégig egy olyan közösségben élnek, amely rendkívül összetartó és támogató. Kiemelném még azt is, hogy diákjaink írói vénájukat és retorikai készségeit is folyamatosan fejleszthetik, valamint közelebbről is megismerkedhetnek a vitakultúrával. Ezen kívül szakembereink az időbeosztás-tervezéssel, a priorizálás gyakorlatával, valamint a lelki egészség fenntartásával kapcsolatosan is foglalkoznak egyetemistáinkkal.
Mindent összevetve tehát ez egy nagyon komplex képzés, amelynek célja, hogy a tehetséges diákok számára olyan személyre szabott programot biztosítsunk, amelyre a tömegoktatásban nincs lehetőség

Mi a helyzet azokkal az egyetemi hallgatókkal, akik mást szeretnének az MCC-ben tanulni, mint amit az egyetemen?
P.R. Nálunk nem feltétel az, hogy valaki az egyetemi tanulmányaival megegyező MCC-s iskola tagja legyen; ugyanakkor fontos, hogy a választott iskola által oktatott információkat értelmezni tudja. Hadd mondjak egy példát: ha valaki mondjuk pszichológusnak tanul a PTE-n, ám érdeklődik a történelem iránt, és egy alapfokú tudással is rendelkezik e téren, nyugodtan felvételizhet a társadalom- és történelemtudományi iskolába. Van olyan budapesti diákunk, aki az ELTE-n fizikát hallgat, s az MCC-ben a Közgazdasági Iskola diákja. Bármilyen kombináció elképzelhető, mi minden karról várjuk az egyetemistákat.
Említetted az iskolák szerepét; ezt hogyan kell elképzelni az MCC-ben?
P.R.: Az MCC-s iskolák a diákok elsődleges szakmai közösségei, ezek olyan egységek, amelyekben a hasonló érdeklődésű diákok tanulnak. Egy iskola nálunk mindössze 20–30 fős közösség; tehát abszolút családias hangulatot biztosít a diákoknak.
Az iskolákon belül tovább tudjuk bontani az érdeklődési kör szerint is hallgatóinkat. Hadd hozzak elő még egy példát: a Nemzetközi Kapcsolatok Iskolánkban – amely az egyik legnépszerűbb a jelentkezők körében –, olyan műhelyek vannak, mint a geopolitikai, a diplomáciai, a külgazdasági, valamint az Európa tanulmányok műhely. Ezeket olyan személyek vezetik, akik évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek az adott területen: itt találunk többek között korábbi nagykövetet, Brüsszelben szolgáló tisztségviselőt vagy biztonságpolitikai szakértőt.
Az iskolák alapvetően sok mindennel foglalkoznak: elsődleges szerepük, hogy az iskola diákjai számára ők szervezik az oktatást és a szakmai fejlődést biztosító lehetőségeket.

A beszélgetés elején szóba került, hogy a program ingyenes. Hogyan lehetséges ez?
P.R.: Valóban, az MCC valamennyi programja ingyenes. Az a filozófiánk, hogy a tehetséges, nálunk tanuló diákokról igyekszünk minden terhet levenni annak érdekében, hogy a bennük rejlő tehetség kibontakoztatására fordítsák szabadidejüket. Ennél fogva ingyen biztosítjuk valamennyi szolgáltatásunkat: beleértve a szállást, a képzést, valamint az idegen nyelv nyelvtanulást. Sőt, ki kell emelnem azt is, hogy tanulmányi és külföldi mobilitási ösztöndíjat is kapnak diákjaink, mindez pedig csak a félévi aktivitásukon múlik, pontosan úgy, mint ahogy az bármelyik egyetemen történik.

Kiket vártok az MCC Egyetemi Programjába, és hogyan lehet sikeres felvételit tenni?
P.R.: Azokat a PTE hallgatókat várjuk, akik jelenleg első vagy másodévesek alap- vagy osztatlan képzésben és nappali munkarendben tanulnak a PTE bármelyik karán. Azoknak a diákoknak való az MCC Egyetemi Programja, akik érdeklődnek a világ megismerése iránt, és szeretnének az ország és – talán nem túlzás azt mondani, hogy – a világ legjobb szakembereitől tanulni.
A felvételi eljárás két körből áll: az első kör egy logikai és szókincs teszt; míg a második egy szóbeli forduló, ahol arra törekszünk, hogy felmérjük a jelentkező motivációját, valamint megismerjük, hogyan gondolkodik a világról és mi az álláspontja egy előre meghatározott témával kapcsolatban. Ez utóbbihoz elérhetők a témák, valamint a felkészüléshez szükséges szakirodalmak is az MCC honlapján.

A jelentkezők számára fontos határidő a 2022. április 24-e.

Ez az utolsó nap, amikor még lehet jelentkezni. Minden hasznos információ megtalálható az alábbi elérhetőségen: https://mcc.hu/iskolak. További kérdéseket pedig a pecs@mcc.hu címen várjuk a jelentkezőktől.

PR

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni