close
CímlapTudományFiatal Kutatók Akadémiája

Fiatal Kutatók Akadémiája

Balogh Gábor, a PTE KTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetnek adjunktusa, valamint Tóth György, a PTE TTK Fizikai Intézetének adjunktusa is bekerült a Fiatal Kutatók Akadémiájának újonnan megválasztott tagjai közé.
A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) egy 2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság, mely a fiatal kutatók hangja kíván lenni Magyarországon. Célja, hogy a tudományos osztályokkal és az MTA testületeivel szorosan együttműködve részt vegyen az MTA tudományos tevékenységében, valamint itthon és külföldön képviselje a fiatal kutatók közösségét. Tevékenységévelá elő kívánja segíteni a fiatal kutatók szakmai fejlődését, valamint a kutatók és a társadalom közötti kapcsolat erősítését.
A tagság 5 évre szól, mely idő után a tag alumnussá vagy alumnává válik. Minden évben 12 új tag kerül megválasztásra – reprezentálva az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok, valamint a Természettudományok szakterületeit – addig, amíg az FKA létszáma el nem éri a 60 főt. Ezt követően minden évben annyi új tag kerül megválasztásra, amennyi biztosítja a 60 fős taglétszámot. Az újonnan megválasztottakkal az FKA tagjainak száma 36 fő.

Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) fő céljai:
A tudományos kiválóság elősegítése
A motiváció felkeltése és fenntartása a tudományos pálya iránt
Tehetséggondozás, mentorálás
A hazai fiatal kutatók sajátos nemzedéki érdekeinek képviselete
A tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése
A fiatalok és az MTA, a kutatók és a társadalom közelebb hozása egymáshoz
Tudományos ismeretterjesztés

Az FKA szerteágazó eddigi tevékenységét jól illusztrálja, hogy tagjai felmérést készítettek a fiatal magyar kutatók helyzetéről és problémáiról, az FKA tudománykommunikációs workshopot tartott az MTA Kommunikációs Főosztályával együttműködésben. Tagjai egyeztetettek a fiatal kutatókat érintő kérdésekről és életpályamodellről a Doktoranduszok Országos Szövetségének, illetve a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének képviselőivel is. A külföldön (OECD tagállamokban) szerzett doktori fokozatok honosítási kötelezettségének eltörlése ügyében megkereste a döntéshozókat is. A fiatal kutatók számára kiírt hazai pályázatokat áttekintő rendezvényén a döntéshozókkal való közvetlen párbeszédre is lehetőséget nyújtott a résztvevőknek. Az FKA tervezi a korábbi, fiatal kutatókat érintő felmérés folytatását is, képviseltette magát a ’Nők karrierlehetőségei az akadémiai szférában’ című kerekasztal beszélgetésen. A 4. Fiatal Kutatók Fórumának az eredeti tervek szerint idén májusban az MTA közgyűlésének hetében a nagydoktori cím megszerzése, a fokozatszerzéshez előírt feltételek és a pályázatok eljárásrendje lett volna a témája. (A rendezvény a járványügyi helyzetre való tekintettel későbbi időpontban kerül megtartásra.)

Az (FKA) 2020. március 30-án megválasztotta új tagjait. A 12 új tag között 5 kutatónő található.

Az FKA új tagjainak listája:
Gacsályi-Bába Barbara, Debreceni Egyetem, I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Szilágyi Adrienn, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, II. Filozófiai- és Történettudományok Osztálya
Terpai Tamás, Eötvös Loránd Tudományegyetem, III. Matematikai Tudományok Osztálya
Jámbor Attila, Budapesti Corvinus Egyetem, IV. Agrártudományok Osztálya
Lázár Zsófia, Semmelweis Egyetem, V. Orvosi Tudományok Osztálya
Hartmann Bálint, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Dömötör Orsolya, Szegedi Tudományegyetem, VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Bazsáné Csuka Dorottya, Semmelweis Egyetem, VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Kecskés Gábor, Társadalomtudományi Kutatóközpont, IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Balogh Gábor, Pécsi Tudományegyetem, IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályas
Hatvani István, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet, X. Földtudományok Osztálya
Tóth György, Pécsi Tudományegyetem, XI. Fizikai Tudományok Osztálya

 

Balogh Gábor, kérdésünkre elárulta, hogy az FKA-hoz az MTA GTB Kommunikációmenedzsment munkabizottságának titkáraként kapcsolódott be, megtiszteltetés számára, hogy taggá választották. Elsősorban a tudomány és a gyakorlat összekötése, a tudomány népszerűsítése és a szélesebb társadalmi rétegek felé kommunikálása inspirálja, pl. ismeretterjesztő előadásokkal a kutatók éjszakáján vagy más rendezvényeken. Emellett oktatói és kutatói profilja fókuszában az emberi erőforrás menedzselése, azon belül is a tehetséggondozás áll. Ennek keretei között a fiatalok tudomány iránti érdeklődésének felkeltése, a doktori képzés és kutatói életpálya népszerűsítése is motiválja. „Az FKA keretein belül is szeretném ösztönözni az új generációk érdeklődőit a kutatások irányába, melyhez mentori és coaching kompetenciáimat is felhasználom. Ezen felül az FKA célkitűzései mentén részt veszek majd a a fenntartható kutatói életpályamodell, valamint a tudománykommunikációs stratégiák kidolgozásában is." – mondta Balogh Gábor.

Tóth György FKA tagságra benyújtott pályázatának fókuszában a vidéki régiókban való aktív jelenlét, a regionális programok szervezése és az egyes régiók (vidék és vidék, valamint vidék és főváros) közötti kapcsolatok fejlesztése áll. Fontosnak tartja továbbá feltárni, hogy milyen okokra vezethető vissza az egyre szélesebb körben tapasztalható pályaelhagyás és hogy milyen változtatásokra lenne szükség a folyamat visszafordításához. Véleménye szerint virágkorát élik az áltudományos doktrínák, a természettudományos eredmények társadalom oldaláról történő devalválódása, az alapkutatások szükségességének megkérdőjelezése. Ezt támasztja alá a természettudományos szakok népszerűségében tapasztalható jelentős hanyatlás. Ehhez kapcsolódóan szorgalmazza a tudós közösség társadalomban betöltött szerepének újragondolását: „Láthatóvá, érthetővé kell válnunk a társadalom számára. Nem hagyhatjuk magukra az embereket a hoaxok világában. Hiszem azt, hogy a tudomány, ha jól használjuk, jelentősen szolgálhatja minden ember boldogulását.” – fogalmazta Tóth György.

Balogh Robert

Balogh Robert

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni