close
Címlap12. Felelős fogyasztás és termelésHatalmas lépés a gazdaságos és hatékony geotermikus energiatermelés felé

Hatalmas lépés a gazdaságos és hatékony geotermikus energiatermelés felé

Napjaink egyik legnagyobb kihívása a teremtett környezet védelme, a fosszilis tüzelőanyagokról a zöldenergia-technológiákra való átállás. A novemberben záruló többéves „Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése” című kutatási-fejlesztési projekt célja egy működő termálvíz-visszasajtolási technológia kifejlesztése volt, amelynek eredményeiről a zárókonferencián számoltak be a Mecsekérc Zrt. vezetésével, a Pécsi Tudományegyetem, a ROTAQUA Kft. és a Kőmérő Kft. képviselői október 27-én a PTE Szentágothai János Kutatóközpontban.

A projekt elsődleges célja a jelenlegi hazai gyakorlatban alkalmazottnál sokkal fejlettebb, költséghatékony technológiák kifejlesztése, kidolgozása volt, amellyel azáltal válik lehetővé a fenntartható geotermikus energiatermelés, hogy a kinyert termálvizet ugyanazon porózus vízadó rétegbe sajtolják vissza.

„Volt egy megelőző projekt is, amire épült a 2017 szeptemberében indult projektünk. Fontos szempont volt a fenntartható energiatermelés mellett a széndioxid-kibocsátás csökkentése. Ez volt az a globális cél, ami miatt e projektbe belekezdtünk. Magyarországon a termálvíz visszasajtolásának növelését nagyon fontosnak, nagyon indokoltnak tartjuk, hiszen

hazánkban az energetikai célra használt termálvíznek csupán 15-30 százalékát sajtoljuk vissza jelenleg”

– hangsúlyozta Csicsák József, a Mecsekért Környezetvédelmi Zrt. vezérigazgatója, és a projekt és a konzorcium szakmai vezetője a projektismertető előadásában.

A geotermikus energiahasznosítók által megfizethető, korszerű és hatékony kútkiképzési technológiák alkalmazása iránt mind hazánkban, mind az egész EU-ban egyre nagyobb igény mutatkozik, ezért várhatóan jelentős számú visszasajtoló kút fúrására kell számítani a jövőben. Ezek visszasajtolási módszertani kidolgozásához biztosít jelentős információt, tapasztalást és szaktudást a projekt.

A fejlesztés eredményeként így olyan visszasajtoló kútkiképzési technológia jött létre, amely nemcsak a hazai szintéren, hanem nemzetközi szinten is hasznosítható.

„A projekt indulását egy jogszabály indokolta, ami kötelezővé teszi az energetikai célra felhasznált vizek visszasajtolását ugyanabba a rezervoárba, ahonnan azt kinyertük. Azonban sokkal fontosabb oka is van ennek, mégpedig a rezervoárjaink hosszú távú megóvása” – emelte ki dr. Fedor Ferenc, a projekt kutatás-fejlesztési vezetője, majd hozzátette: „Laboratóriumi vizsgálatokat végeztünk, kompetenciákat kellett kiépíteni. Információkat gyűjtöttünk, eszközöket, szoftvert, humán erőforrást fejlesztettünk, adatbázist építettünk. A költséghatékony és környezetbarát módszer kidolgozása

rengeteg ember közös munkájának az eredménye.”

A kútkiképzés mellett a kutatási-fejlesztési területen is jelentős részeredményeket értek el a szakemberek: elő tudnak állítani – a nagy piaci igényeket is kiszolgálva – természetes kötőanyagú mesterséges mintatesteket, amelyek adott kőzetfizikai jelleggel rendelkeznek. Ezek a mintatestek felhasználhatók olyan standard és igazolható eredménnyel záródó vizsgálatokhoz, amelyek nélkülözhetetlenek a termálvíz-visszasajtolás biztonságos és hatékony megvalósításához. A projekt keretében beszerzett egyedi laboratóriumi eszközök, mérőműszerek biztosítják a kutatási és a gazdaságfejlesztési igények kiszolgálását hosszabb távon is.

A termálvíz-visszasajtolás technológiájának elterjedését és használatát segíti a kútkiképzési folyadéktechnológiai módszertan kidolgozása. Ezt a módszertant követve lehetőség nyílik olyan kutak kialakítására, amelyekben a földrétegek károsodása nélkül lehetséges a termálvizet visszasajtolni.

A projekt legnagyobb eredménye, hogy összeállt a felszíni visszasajtoló egység.

Az elvégzett tesztek alapján az eszköz hosszútávú visszasajtolásra alkalmazható. Ezáltal fontos lépést tettek a fenntartható geotermikus energiatermelés megvalósítása és piaci alapon is rentábilis működtetése felé. A projekt eredménye rövidtávon a földtudományi iparban véd meg munkahelyeket, hosszú távon pedig a megújulóenergia-ágazatban teszi lehetővé munkahelyek létrehozását. Legfőképpen pedig hozzájárul a hazai termálvízkincs megőrzéséhez és fenntartható hasznosításához, és a geotermikus energia környezettudatos termeléséhez.

A 2022. november 30-án záruló GINOP-2.2.1-15-2017-00102 program a Mecsekérc Zrt. vezetésével, a Pécsi Tudományegyetem, a ROTAQUA Kft. és a Kőmérő Kft. részvételével zajlott 2017 szeptembere óta, összesen 63 hónapon keresztül. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 1,474 Mrd forint vissza nem térítendő támogatásból. A projektről bővebb információt a https://www.ginop221-mecsekerc.hu/ oldalon olvashatnak.

Tóth Mariann

Tóth Mariann

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni