close
CímlapEgyetemi életElkezdődött a PTE 2020/2021-es tanéve!

Elkezdődött a PTE 2020/2021-es tanéve!

2020. szeptember 01.

A hagyományokhoz híven szeptember elsején tartotta a Pécsi Tudományegyetem Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülését, a Halasy-Nagy József Aulában.

A koronavírus-járvány miatti készültség miatt fokozott higiéniai előírások betartásával, csökkentett létszámú meghívott előtt zajlott az esemény, az ünnepség teljes ideje alatt mindenki számára kötelező volt a maszk viselése, az elismeréseket átvevők pedig a kitüntetéseik átvételéhez kesztyűt húztak.

Szeptember elseje, a középkori pécsi egyetemet megalapító pápai bulla dátuma, Pécs Város Napja és 2017-től az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulójától a Magyar Felsőoktatás Napja.

2020 a Covid éve.

De nehéz időkben is történnek jó dolgok, az egyik ilyen a tanévnyitó.

Erre idén rendhagyó módon kétszer is sor kerül, hiszen a mai ünnepség mellett az Országos Felsőoktatási Tanévnyitóra is itt, Pécsett kerül sor, ami megtisztelő számunkra. A felvételizők számában alig pár százalékos volt a visszajelzés, és a pótfelvételi tovább javított a helyzetünkön. A beiratkozás még nem fejeződött be, ugyanakkor jó hír az, hogy az 5ezres létszámot már így is  meghaladta a nemzetközi hallgatóink száma.” - mondta Miseta Attila rektor, majd hozzátette: "Jól haladnak az  Modern Városok Programban megvalósult beruházásaink, az új szárny az orvoskaron már 90%-os készültségben van, és az ország egyik legmodernebb kutatóegysége lesz. Az új fogászati oktató tömb is munkálatai is szépen haladnak.”- mondta Miseta Attila rektor.

Az ünnepség keretében díjak, elismerések átadására is sor került:

Az egyetem rektora a BTK HÖK irodavezetőjeként tanúsított több éves kiemelkedő érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként oklevelet adományozott
Ádám Annabella pszichológus, végzett hallgató számára.
Elismerő oklevélben részesült: Gregor Neumann és Florian Christoph Richter, az ÁOK két végzett hallgatója, akik a Kar történetében először szerezték meg tanulmányaik során magyar nyelvből a B2 szintű nyelvvizsgát.

Az egyetem rektora Egyetemi Sportéletért Díjat adományozhat azon személyeknek, szervezeteknek, akik aktív szerepvállalásukkal, áldozatkész munkájukkal és kiemelkedő sport- vagy sportszervezői teljesítményükkel méltón öregbítették Egyetemünk hírnevét.

Egyetemi Sportéletért Díjban részesült:
Németh Bálint gyógyszerész, aki 2017-2019 között a Medikus Vízilabdacsapat kapitánya és edzője volt, vezetése alatt a csapat 2 ezüstérmet nyert a Medikus Kupán.
Polgár Luca Anna tanító, végzett hallgató, aki aktív és kiemelkedő sportvállalásával és judóban elért eredményeivel, a KPVK-n végzett közéleti tevékenységével méltón öregbítette az Egyetem hírnevét.
Varga András sportszervező hallgató a Pécsi Egyetemisták Sportért Egyesülete alapító tagjaként az egyetemi versenysportban és szabadidő-sportban kiemelkedő szervező munkája elismeréseként.

Az Egyetem rektora Egyetemi Kultúráért Díjat adományozhat azon személyeknek, szervezeteknek, akik aktív szerepvállalásukkal, áldozatkész munkájukkal és kiemelkedő művészeti, kulturális tevékenységükkel méltón öregbítik Egyetemünk hírnevét.

Egyetemi Kultúráért Díjat vehetett át:
Glócz Vendel, a PTE MK L!FT Szakkollégium vezetője, festőművész hallgató, aki aktív szerepvállalásával és kiemelkedő művészeti, kulturális tevékenységével méltón öregbítette az egyetem hírnevét.
Salamon György végzett hallgató, aki a PTE Brass Band vezetőjeként és zeneszerzőjeként több éven át alakította és szervezte az egyetemi kulturális életet.
A Solar Decathlon egyetemi építészeti világversenyen kiemelkedően teljesítményt nyújtó PTE MIK csapata a Hungarian Nest + projekttel. A kitüntetést átveszi: Juhász Hajnalka projektvezető.
Jason Peter Sparks általános orvos, végzett hallgató, aki egyetemista évei alatt aktívan részt vett az ÁOK által szervezett beiskolázási programok megvalósításában, oktatóként tevékenykedett a középiskolások felkészítő táboraiban, a 2019. évtől kezdve egy éven keresztül az ENSZ Ifjúsági Küldötteként képviseli Magyarországot. Mindemellett kiemelkedő TDK, OTDK eredményeket ért el.

Az Egyetem rektora Alma Mater Emlékérmet adományozhat évente egy, diplomát szerző és egy fő doktori fokozatot szerző egyetemi polgár részére, amennyiben kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett az egyetemi közösségért is jelentős, meghatározó munkát végzett.

Alma Mater kitüntetést vehetett át:
Budai Katalin tanár szakos végzett hallgató, aki egyetemi évein átívelő kiemelkedő és áldozatos közéleti tevékenységéért, valamint az osztatlan tanárképzésben elért kiemelkedő tanulmányi eredménye elismeréseként részesül a díjban.
Teleki Szidalisz Ágnes adjunktus, pszichológus az eddigi kutatómunkája során elért eredményei és a közösségért végzett példamutató tevékenysége elismeréseként.

Az Egyetem rektora Pro Universitate Juventutis Díjat adományoz évente egy-egy fő hallgatónak és doktorandusznak kiemelkedő tanulmányi eredménye, valamint a tudomány, a művészetek, vagy a sport területén kifejtett sikeres teljesítménye elismeréseképpen.

Pro Universitate Juventutis Díjat vehetett át a Gyógyszerésztudományi Kar és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat javaslata alapján
Tyukodi Levente gyógyszerész, egyetemi évei alatt nyújtott magas színvonalú tudományos munkájáért, lelkiismeretes közösségi tevékenységéért, kitűnő tanulmányi eredményeiért.
a Doktorandusz Önkormányzat javaslata alapján
Faisal Anna Zelma PhD hallgató, eddigi tudományos pályafutása során végzett példamutató, eredményes kutatómunkájáért.

A Pécsi Tudományegyetem rektora a szervezeti egység vezetőjének javaslatára - tartósan kiemelkedő színvonalú munkavégzés esetén a kiemelkedő teljesítmény elismeréséül - a szervezeti egység dolgozóját dicséretben részesítheti.
Rektori dicséretet vehetett át:
Az Általános Orvostudományi Kar javaslata alapján
Szabadi Tiborné hivatalsegéd
Sáfrány Ernő mechanikus
A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar javaslata alapján
Kiss Bernadett igazgatási ügyintéző-titkárnő
Az Egészségtudományi Kar javaslata alapján
Prémusz Viktória tudományos segédmunkatárs
Világos Ilona Mária területi gazdasági ügyintéző
Az Egyetemi Könyvtár javaslata alapján
Horváth Klára könyvtáros
A Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda javaslata alapján
Lovas Zoltán pedagógus
Onódi Emőke intézményegységvezető-helyettes
A Gyógyszerésztudományi Kar javaslata alapján
Kulcsár Győző Kornél adjunktus
Az Idegen Nyelvi Központ javaslata alapján
Werner Réka ügyvivő szakértő
A Kancellária javaslata alapján
Bagényi Dorina asszisztens
Gasteiger Attila műszaki ügyintéző
Gyulasi Andrea gazdálkodási referens
Heisenberger Viktor IT alkalmazás szakértő
Jankovics Réka osztályvezető
Radvánszky Bertalan ügyvivő szakértő
Saághy Andrea főosztályvezető
Klinikai Központ javaslata alapján
Szilágyi Imre, a Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika szakápolója
Bakó Péter, a Fül- Orr- Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika igazgatóhelyettese
Bertalan Erika, a Gyermekgyógyászati Klinika szakápolója
Paulovicsné Kiss Melinda, az 1. számú Belgyógyászati Klinika okleveles ápolója
Lévainé Vita Teodóra, az Idegsebészeti Klinika intenzív betegellátó asszisztense
Románcz Erzsébet, az Adatvédelmi, Egyenlőségi és Koordinációs Osztály ügyvivő szakértője
Czéh Boldizsár, az Laboratóriumi Medicina Intézet egyetemi tanára
Gombos Katalin, az Laboratóriumi Medicina Intézet adjunktusa
Kovács Norbert, a Neurológiai Klinika egyetemi tanára
Czakó Márta, az Orvosi Genetikai Intézet adjunktusa
Marsayné Berkes Rózsa, a Pszichiátriai Klinika felnőtt szakápolója
Varjú Cecília, a Reumatológiai és Immunológiai Klinika egyetemi docense
Deák András Sándor, a Sürgősségi Betegellátó Osztály mb. ápolásszakmai igazgatóhelyettese
Goják Ilona, a Szívgyógyászati Klinika klinikai főorvosa
Ferk Imola a Szívgyógyászati Klinika ápolásszakmai igazgatóhelyettese
Bakóné Bézsényi Ildikó, az Urológiai Klinika ápolója
A Közgazdaságtudományi Kar javaslata alapján
Schunk Szilvia ügyvivő szakértő
A Műszaki és Informatikai Kar javaslata alapján
Gyurák Gábor tanársegéd
A Rektori Kabinet javaslata alapján
Németh Judit ügyvivő szakértő
Solt Nikolett igazgatási ügyintéző
Vaszari Judit ügyvivő szakértő
Zámbó Alexandra Erzsébet ügyvivő szakértő
A Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet javaslata alapján
Bene László ügyvivő szakértő

Az Egyetem rektora Arany Katedra Díjat adományoz azoknak az általános iskolai, középiskolai pedagógusoknak, főiskolai, egyetemi oktatóknak, akik kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás területén.

Arany Katedra Díjban részesült:
Fabó Tibor az Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék adjunktusa
Karádi Zoltán az Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet egyetemi tanára
Vargyas Gábor, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára
Hock Márta az Egészségtudományi Kar adjunktusa
Csapó János a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi docense
Perjésiné Hámori Ildikó, a Műszaki és Informatikai Kar egyetemi docense
Kollár László, a Természettudományi Kar Kémiai Intézet egyetemi tanára

Palkovics László, Magyarország innovációs és technológiai miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára Áder János köztársasági elnök 2020. szeptember első napjától egyetemi tanárrá nevezi ki a PTE 7 oktatóját.

A Pécsi Tudományegyetem professzori talárját vehette át:

Az Állam- és Jogtudományi Karon:
Herger Csabáné, a Jogtörténeti Tanszék egyetemi tanára

Az Általános Orvostudományi Karon:
Bellyei Szabolcs, az Onkoterápiás Intézet egyetemi tanára
Halmosi Róbert, az 1. Számú Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára
Tornóczki Tamás a Pathológiai Intézet egyetemi tanára
Zelena Dóra, az Élettani Intézet egyetemi tanára.

A Közgazdaságtudományi Karon:

Kispál Zoltánné Vitay Zsuzsanna, a Vezetés és Szervezéstudományi Intézet egyetemi tanára

A Természettudományi Karon

Fülöp József, a Fizikai Intézet egyetemi tanára

A Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2001-2007 és 2013-2018 között végzett kimagasló vezetői tevékenysége elismeréseként a decan emeritus címet adományozta Gábriel Róbert egyetemi tanárnak, a PTE prorektorának.

A Művészeti Kar Kari Tanácsa a Pécsi Tudományegyetemen 2013-2019 között végzett kimagasló vezetői tevékenysége elismeréseként a decan emeritus címet és a Pécsi Tudományegyetem emlékgyűrűje kitüntetést adományozza Lakner Tamás egyetemi tanárnak.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa egyetemi emlékgyűrű kitüntetést adományoz Jenei Zoltán korábbi kancellár részére a Pécsi Tudományegyetemen 2015-2020 között végzett kimagasló vezetői tevékenysége elismeréseként.

Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést a rektor javaslatára a Szenátus annak a személynek adományoz, aki jelentős mértékben elősegítette az Egyetem jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, az Egyetem részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, továbbá az Egyetem társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében.

Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetésben részesült:

Kiss László Ferenc, az Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanára.

Kiss László 1975-ben szerzett jogi diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1977-ben vett át tanársegédi, 1980-ban adjunktusi, 1982-ben pedig egyetemi docensi megbízását. 1992-ben kinevezték egyetemi tanárrá. 1993-ban a Közigazgatási Jogi tanszék vezetőjévé nevezték ki. 1982-ben védte meg az állam- és jogtudományok kandidátusi, 1992-ben akadémiai doktori értekezését. Az MTA Közigazgatás-tudományi Bizottságának lett tagja. Akadémiai tisztségei mellett 1991 és 1995 között a Magyar Közigazgatási Kamara elnökhelyettese volt, majd 1998-ig a Magyar Közigazgatási Kar alelnökeként tevékenykedett. 1998-2007-ig két cikluson keresztül az Alkotmánybíróság tagja volt. 2007-ben a Budapesti Corvinus Egyetem díszdoktorává fogadta.
Mind egyetemi, mind országos közéleti tevékenysége során mindvégig a Pécsi Tudományegyetem és különösen az Állam- és Jogtudományi Kar érdekében munkálkodott, oktatói és kutatói munkájával jelentősen hozzájárult az ÁJK hírnevének öregbítéséhez. Jogász generációk sorát ismertette meg közigazgatási jog alapintézményeivel, valamint több mint két évtizedes iskolateremtő tevékenységével számos, ma már elismert jogász kollégát indított el a tudományos pályán.
A Pécsi Tudományegyetem érdekében tett jelentős szolgálatáért, az oktatás, a tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében vállalt szerepéért, az Egyetem társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében tanúsított kezdeményező és támogató tevékenysége elismeréseként veheti át a díjat.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa az egyetem rektorának javaslatára Nagy Lajos Király Díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi természetes személynek, akinek tudományos, művészeti, oktatási, sport, közéleti vagy egyéb kiemelkedő teljesítményét hazai állami vagy nemzetközi kitüntetéssel vagy díjjal ismerték el, vagy közjogi méltóságot visel és hozzájárult a magyar oktatás, tudomány, kultúra fejlődéséhez, a magyar eredmények nemzetközi elismertségének növeléséhez vagy a magyar felsőoktatás fejlődéséhez.

2020-ban a Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése alapján Nagy Lajos Király Díjat vehetett át:

Bauer Miklós rector emeritus, az Általános Orvostudományi Kar emeritus professzora.

Dr. Bauer Miklós professzor úr a fül-orr-gégészet területén iskolateremtő személyiség, 1975-1994 között klinikaigazgató, hazai és nemzetközi szinten ismert és elismert szaktekintély; a pécsi orvosképzés meghatározó alakja, aki két alkalommal is betöltötte a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektori tisztségét (1985-1991, valamint 1995-1997 között).
Kiemelkedő szakmai életműve mellett Dr. Bauer Miklós professzor úr a Pécsi Tudományegyetemet létrehozó integrációt megelőző időszakban jelentős szerepet játszott a jogelőd intézmények közötti kapcsolatok erősítésében, ezáltal előmozdítva a második rektori ciklusát követő néhány éven belül megvalósuló egyetemi integrációt.
A díjban elkötelezett munkája elismeréseként részesült, mellyel hozzájárult a magyar felsőoktatás, a tudomány és a kultúra fejlődéséhez, valamint a Pécsi Tudományegyetem és a jogelőd Pécsi Orvostudományi Egyetem sikereihez.

A Pécsi Tudományegyetem 2020/2021-es tanéve elkezdődött!

Az ünnepséget élőben közvetítette az Universitas Televízió, a felvételből készült összefoglaló a Pécsi Tudományegyetem YouTube csatornáján https://www.youtube.com/user/PTE1367

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni