close
Címlap10. Egyenlőtlenségek csökkentéseCentenáriumi Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülés

Centenáriumi Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülés

A Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából rendezett Centenáriumi Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésen dr. Miseta Attila rektor ünnepélyesen megnyitotta a 2023/24-es tanévet szeptember elsején, a dr. Halasy-Nagy József aulában. A jeles eseményt Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár, dr. Bódis József, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriumának elnöke, valamint Péterffy Attila, Pécs Város polgármestere is megtisztelte jelenlétével.

Szeptember elseje, a középkori pécsi egyetemet megalapító pápai bulla dátuma, Pécs Város Napja és 2017-től, az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulójától a Magyar Felsőoktatás Napja is. A centenáriumi tanévet indító ünnepséget, - amelyet élő közvetítésben is lehetett követni - a Himnusz közös eléneklését követően köszöntő beszédek sora nyitotta.

Az impozáns aula pódiumán helyet foglaló elnökségben Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára, Bódis József, rector emeritus, a fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora, Péterffy Attila, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, Fedeles Tamás, a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese, Fábián Adrián, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, Nyitrai Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, Várnagy Péter, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánhelyettese, Ács Pongrác, az Egészségtudományi Kar dékánja, Fittler András, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettese, Takács András, a Közgazdaságtudományi Kar dékánja, Szécsi Gábor, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja, Várady Géza, a Műszaki és Informatikai Kar dékánhelyettese, Lengyel Péter, a Művészeti Kar dékánja és Trócsányi András, a Természettudományi Kar dékánja foglaltak helyet.

Elsőként dr. Miseta Attila rektor tartott ünnepi köszöntőt, amelyben felhívta a figyelmet, hogy az évnyitó elsősorban a hallgatóknak szól, akiknek egy levél formájában adott tanácsokat az év sikeres elvégzéséhez. „Ezt a jeles napot két évszám jelzi, az egyik 656, már hat évvel ezelőtt volt a 650 éves jubileum, és a másik pedig 100, vagy 101, az újkori egyetem évfordulója. Mind a kettő szám meglehetősen magas, sok emberi generációt ölel át, és egészen biztosan jelzi azt, hogy itt egy régóta fennálló, Magyarország első és Európában is az elsők között levő egyetemén, valamint egy

megújult, most már 100 éve folyamatosan fejlődő, sorscsapásokat is túlélő egyetemen vagyunk”

– emelte ki a rektor. Majd a COVID világjárvány, a szomszédunkban dúló háború, valamint az éghajlatváltozás miatt terjedő Nyugat-nílusi lázra is kitért a kihívásokat sorolva. Ezt követően hangsúlyozta: a Green University rangsorban Magyarországon elsőként, világszinten előkelő 21. helyezést ért el a PTE. A rektor arra is rávilágított, a jövő generációnak Európája és annak milyensége tekintetében a következő évek döntő jelentőséggel bírnak majd. A digitális módszereket egyre kiterjedtebb körben alkalmazzuk: „használjuk bátran és ügyesen azokat a lehetőségeket, és azokat az eszközöket, amiket a digitális fejlődés magával hoz. Fontos az iránymutatás, az oktatás-tanítás mellett a nevelés, hogy egészen biztosan el tudjanak igazodni a fiatalok és el tudják különíteni az ocsút a búzától” – vélekedett a rektor. A kapcsolódás, a személyes kapcsolatok, a sport és művészetek művelésére buzdította a hallgatókat, majd Arisztotelésztől idézte: „Soha semmit nem fogsz csinálni ezen a világon bátorság nélkül. Ez az elme legnagyobb tulajdonsága a becsület mellett.”

„Kívánok az oktatóknak és a hallgatóknak lelkesedést, kitartást, sok sikert az új tanévben!” – zárta beszédét dr. Miseta Attila, majd hivatalosan is megnyitotta a PTE 2023/2024-es tanévét.

Hankó Balázs államtitkár beszédében hangsúlyozta: „Jó ma egyetemistának lenni Magyarországon, jó együtt ünnepelni a felsőoktatás születésnapján.” Majd a kutatás terén elért eredményekről számolt be: országos szinten 78%-kal növekedett a legjobb nemzetközi lapokban megjelenő tudományos publikációk száma, négyszereztük a szabadalmakat. Az oktatást tekintve 3%-kal csökkent a lemorzsolódás, 33%-kal nőtt az egyetemekre felvettek száma. „Büszkén mondhatjuk tehát, hogy versenyképességi fordulat valósult meg a felsőoktatásban. Magyarország nyolcadik legnépesebb városa az idén felvett elsőévesek közössége” – fogalmazott az államtitkár, majd hozzátette, hogy a természettudományos területekre, valamint a pedagógusképzésbe felvettek száma is jelentősen nőtt. Beszámolt továbbá a felsőoktatás fejlesztésének terveiről is, a nemzetközi hallgatói, oktatói, kutatói csereprogramok támogatásáról, a hallgatók innovációba való bevonását szorgalmazta, továbbá kiemelte a tehetséggondozás és az egyetemi sport jelentőségét.

„A Pécsi Tudományegyetem közösségére nem csak történelme okán, hanem jelent és jövőt formálni képes, a térség és egyben országunk oktatási, kutatási, gazdasági és kulturális életének kovászaként tekintünk”

– húzta alá Hankó Balázs államtitkár, majd hozzátette: „nemzetünk jövője szempontjából mindhárom kiemelt, innovációs-kutatási kérdésben, így az egészségbiztonságban, a zöld átállásban a megújuló energiák vonatkozásában és a digitalizációban is élenjáró kutatásai vannak az egyetemnek. Ötezer fős külföldi diákszámával vezető egyetem Pécs.”

„Az 1923 óta eltelt száz év mozgalmas volt hazánk, Pécs és az egyetem életében is. Ebben a száz évben állandó dolog a változás és a fejlődés volt” – utalt a centenáriumi emlékévre Péterffy Attila, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere. Köszöntőjében az intézményről, mint élő, lélegző entitásról beszélt, amit az táplál, hogy a közösség tagjai támogatják egymást, a tudást, a tehetséget, és az ezen való együtt munkálkodást. „Nem kérdés, hogy a mindenkori pécsi közösség fejlődésének a legfontosabb motorja, hiszen hol máshol összpontosuljon a tudás, a tehetség, a tettvágy, ha nem itt, az egyetem falain belül” – hangsúlyozta a polgármester. A tehetségek Pécsett tartását a város és az egyetem szimbiózisából adódóan fontos közös feladatként látja.

„Sok mindenre büszkék lehetünk, de ha minket ez nem lelkesít a hétköznapokban, az apró feladatainkban, a nagy ügyeinkben, akkor nem visszük semmire. 22000 lelkes hallgató, 1400 lelkes oktató kifordítja sarkából a Földet. Ezt szeretném én a mindennapokban látni”

– fogalmazott dr. Bódis József, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke, majd hozzátette: „kivánok sok energiát, lendületet és jó egészséget mindannyiuknak!”

Augusztus 20.-a, Államalapító Szent István Ünnepe alkalmából a Pécsi Tudományegyetem számos oktatója, egykori és jelenlegi hallgatója részesült elismerésben.

Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

 • BRUHÁCS JÁNOS nemzetközi jogász, a Pécsi Tudományegyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusa
 • DÉVÉNYI SÁNDOR, a nemzet művésze, Kossuth-, Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építészmérnök, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa
 • KOLLÁR LÁSZLÓ Széchenyi-díjas vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának volt dékánja, egyetemi tanár, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Élettelen Természettudományok Kollégiumának volt elnöke,
 • LÉNÁRD LÁSZLÓ Széchenyi-díjas orvos, neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, a Pécsi Tudományegyetem volt rektora és Elméleti Doktori Iskolájának volt vezetője,
 • VÖRÖS JÓZSEF Széchenyi-díjas közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa.

Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

 • BACHMANN BÁLINT Ybl Miklós-díjas építészmérnök, a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora, a Pécsi Tudományegyetem Breuer Marcell Doktori Iskolájának vezetője, egyetemi tanár,
 • FIGLER MÁRIA belgyógyász, gasztroenterológus, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritája,
 • TERNÁK GÁBOR infektológus, a Siklósi Kórház belgyógyász orvosa, volt országgyűlési képviselő, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára, volt abujai nagykövet.

Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

 • BALOGH ÁGNES RÓZSA ügyvéd, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének egyetemi docense, a Pécsi Egyházmegye és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola jogásza,
 • CZOPF LÁSZLÓ belgyógyász, kardiológus, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának oktatási dékánhelyettese és az egyetem Klinikai Központja I. sz. Belgyógyászati Klinikájának egyetemi docense,
 • HORVÁTH IVÁN GÁBOR, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika intézetigazgató-helyettese, és Intervencionális Kardiológia Osztálya vezetője, egyetemi tanár
 • LÓTH ERIKA, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központjának Ápolásszakmai Igazgatóságának ápolási igazgatója,
 • PRISZTÓKA GYÖNGYVÉR, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának korábbi oktatási dékánhelyettese, Sporttudományi és Testnevelési Intézete Sportelméleti és Sportszervezési Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,
 • VAS BENCE gitárművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánhelyettese és Zeneművészeti Intézete Szólóhangszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Kodály Társaság elnöke.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

 • HERPAY ÁGNES MÁRIA fagott- és kamaraművész tanár, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete Fafúvós Hangszerek Tanszékének egyetemi docense, a pécsi Pannon Filharmonikusok fagott szólamvezetője,
 • MIKULI JÁNOS rendező, a Pécsi Tudományegyetem Janus Egyetemi Színházának volt igazgatója, tanácsadója,
 • ROZS TAMÁS zenész, zeneszerző, zeneterapeuta, a Szélkiáltó együttes tagja, a Pécsi Tudományegyetem és a Ghandi Gimnázium, a Szegedi és a Kaposvári Egyetem volt tanára.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

 • GYENESEI ATTILA programozó-matematikus, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Magyar Genomika és Bioinformatika Központjának vezetője, tudományos főmunkatársa,
 • JELENSZKYNÉ FÁBIÁN ILDIKÓ, a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának felsőoktatási referense.

Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető címet vehetett át HORVÁTH BÉLA professor emeritus, a Pécsi Tudományegyetem korábbi rektorhelyettese, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar korábbi dékánja, az MTA tagja.

Szeptember 1. Pécs Város Napja alkalmából a PTE számos polgára városi kitüntetésben részesült:

Pécs Megyei Jogú Város Díszpolgára címben részesült magas színvonalon végzett orvostudományi oktató, kutató és nevelő munkája elismeréseként LÉNÁRD LÁSZLÓ, a PTE rector emeritusa, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára.

Pro Civitate Díjban részesült az úszásoktatás szakmódszertanának kidolgozásáért és a magas színvonalú több évtizedes oktató és szervező munkája elismeréseként TÓVÁRI FERENC, a Természettudományi Kar adjunktusa.

Pro Civitate Díjban részesült a nyelvművelés területén alkotott maradandó tevékenysége és életpályája elismeréseként PESTI JÁNOS nyelvész, nyugalmazott egyetemi docens.

Városháza Emlékéremben részesült az addiktológia szakpolitika területén tett elévülhetetlen érdemei elismeréseként SZEMELYÁCZ JÁNOS, az Általános Orvostudományi Kar címzetes egyetemi docense.

Breuer Marcell-díjban részesült az építészet és oktatás területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként MEDVEGY GABRIELLA, a Műszaki és Informatikai Kar dékánja.

Kalmár Rózsa-díjban részesült elhivatott oktatói munkássága és afrikai missziós tevékenysége elismeréseként TÓTH KRISZTINA, az Általános Orvostudományi Kar alumnája.

Vilmos püspök-díjban részesült a több évtizedes kimagasló színvonalú iskolateremtő munkája, nemzetközileg is elismert kutatói, valamint meghatározó tudományszervezői tevékenysége elismeréseként GÁBRIEL RÓBERT, a PTE rector emeritusa, a Természettudományi Kar egyetemi tanára.

Zsolnay Vilmos-díjban részesült a festőművészet és művészetszervezés terén folytatott sokoldalú alkotói és oktatói tevékenységéért, valamint a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként SOMODY PÉTER, egyetemi tanár, a Művészeti Doktori Iskola vezetője.

Márk Tamás-díjban részesült kiváló sporteredményei elismeréseként SZALAY BERTA, a Művészeti Kar hallgatója.

Posztumusz díjként Rajczi Péter-díjban részesült az oktatás, a magyarországi horvátság érdekképviselete és az országaink közötti kapcsolatápolás területén tett munkája elismeréseként GYŐRVÁRY GÁBOR ZOLTÁN, a PTE alumnusa.

Gratulálunk kitüntetettjeinknek!

Majd hallgatói kitüntetések, elismerések átadása következett.

„A tanévnyitó mindig egy különleges alkalom, a felfrissülés és a megújulás jelképeként szoktunk rá tekinteni. A frissen felvételt nyert hallgatótársak már biztosan izgatottan készülnek a hétvégi kollégiumi beköltözésre és a szorgalmi időszak első hetére” – üdvözölte az új tanévet és az első éves hallgatókat Koczka Viktor, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke. Felhívta a figyelmet, hogy bár valóban jó egyetemistának lenni, vannak kihívások is. Kiemelte a tehetséggondozás, valamint a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát, őket ösztöndíjakkal is segíteni igyekeznek ezáltal is csökkentve a financiális okok miatt lemorzsolódók számát. Az új hallgatók zökkenőmentes integrációját gólyatáborokkal, tréningekkel és mentorprogramokkal könnyítik meg. Az EHÖK elnök hangsúlyozta: „fontos, hogy ne féljenek segítséget kérni tőlünk és oktatóiktól. Kívánok tartalmas, élményekben és sikerekben gazdag tanévet első éves hallgatóinknak, akik immár a PTE nagy családjának újdonsült tagjai. Ezt hamarosan az egyetemi welcome fesztiválon és az egyetemi gólyabálon közösen lesz alkalmuk megünnepelni.” A díjazottak elért eredményeit tekintve aláhúzta, hogy a szorgalom és a tehetség együtt remek páros: „Legyetek büszkék magatokra, mi is nagyon büszkék vagyunk rátok. Kívánjuk, hogy soha ne érjétek be kevesebbel!

A lendület, a motiváció és a kitartás, ami bennetek van, nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy egy jobb hellyé tegyük a világot!” zárta beszédét Koczka Viktor.

Az egyetem rektora Egyetemi Sportéletért Díjat adományozhat azon személyeknek, szervezeteknek, akik aktív szerepvállalásukkal, áldozatkész munkájukkal és kiemelkedő sport- vagy sportszervezői teljesítményükkel méltón öregbítették Egyetemünk hírnevét.

Egyetemi Sportéletért Díjban részesült:

 • Miklós Melinda, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar gyártásszervező hallgatója, aki a KSC Szekszárd NB1 A-csoportjának igazolt játékosa.
 • Szalay Berta, a Művészeti Kar szobrászművész szakos hallgatója, aki a művészeti tanulmányai mellett kiemelkedő eredményeket ért el Shinkyokushin Karate és Ashihara Karate sportágakban.
 • A Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézete a válogatott sportolók tanulmányainak segítéséért a kettős karrier megvalósításában, valamint a közel egy évtizede tartó tehetséggondozásban elért kiemelkedő eredményeiért. Az Intézet képviseletében az elismerést Váczi Márk, a Sporttudományi és Testnevelési Intézet igazgatója vette át.

Az Egyetem rektora Egyetemi Kultúráért Díjat adományozhat azon személyeknek, szervezeteknek, akik aktív szerepvállalásukkal, áldozatkész munkájukkal és kiemelkedő művészeti, kulturális tevékenységükkel méltón öregbítik Egyetemünk hírnevét.

Egyetemi Kultúráért Díjat vehetett át:

 • Balla Zsófia Katalin, a Művészeti Kar mesterszakos hallgatója szaxofontanár szakon, a klasszikus zenei kultúra magas színvonalú művélése és terjesztése iránt mutatott elkötelezettségért és a tanulmányaikon túlmutató szakmai feladatok ellátásában végzett munkája elismeréseként.
 • Bánfi Petra, a Művészeti Kar mesterszakos hallgatója fuvolaművész szakon, a klasszikus zenei kultúra magas színvonalú művélése és terjesztése iránti elkötelezettségért és a tanulmányi kötelességeken túlmutató magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként.
 • Kanizsai Dániel József, az Általános Orvostudományi Kar végzett hallgatója, aki a hallgatói évei alatt aktívan részt vett a Kar által szervezett középiskolás diákok számára szóló előkészítő programok, táborok, nyílt napok megvalósításában mind oktatóként, mind instruktorként mely tevékenységével hozzájárult a Kar beiskolázási programjainak sikerességéhez.
 • Palatinus Dóra, a Művészeti Kar adjunktusa, a folyamatosan magas szellemi és művészi színvonalon teljesített szobrászművészi és oktatói tevékenysége elismeréseként.
 • Takács Titanilla, a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatója, aki a kiemelkedő táncművészeti, kulturális tevékenységével méltón hozzájárult az Egyetem jó hírnevének növekedéséhez.
 • Belsőépítész tervezőművész MA hallgatók - Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet projektcsoport A Műszaki és Informatikai Kar mesterképzésben résztvevő belsőépítész tervezőművész hallgatói, akik közreműködtek a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet belsőépítészeti arculatának kialakításában. Ennek eredményeként a magas esztétikai értékkel bíró Szentmiklós hegyi kóstoló tér biztosítja az egyetem szervezeti egységei számára a színvonalas helyszínen történő egyeztetések lebonyolítását és a vendégek fogadását. A díjat Lujain Ahmad Mohamadamen és Hussein Sara Ardalan Hussein vette át.
 • Szalczer Szilárd Lajos, az Általános Orvostudományi Kar végzett hallgatója, aki a Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületének elnöki tisztségét töltötte be. Mindemellett szakmai területen is kimagasló eredményeket ért el, számos hallgatói konferencián lett helyezett, és a Romhányi György Szakkollégium tagja. Munkájával aktívan hozzájárult a Kar népszerűsítéséhez, a hallgatótoborzási tevékenység sikerességéhez.

Az Egyetem rektora Alma Mater Emlékérmet adományozhat évente egy fő diplomát szerző és egy fő doktori fokozatot szerző egyetemi polgár részére, amennyiben kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett az egyetemi közösségért is jelentős, meghatározó munkát végzett.

Alma Mater Emlékérem kitüntetést vehetett át:

 • Hohmann Balázs, az Állam és Jogtudományi Kar adjunktusa, a Karon végzett kiemelkedő tudományos és tehetséggondozó munkássága, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége keretében végzett kimagasló közösségépítő tevékenysége elismeréseként.
 • Vendég Bence, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar végzett pszichológia mesterszakos hallgatója, az egyetemi évein átívelő lelkiismeretes közösségsegítő, közösségépítő tevékenységéért és kiemelkedő tanulmányi eredményeiért.

Az Egyetem rektora Pro Universitate Juventutis Díjat adományoz évente egy-egy fő hallgatónak és doktorandusznak kiemelkedő tanulmányi eredménye, valamint a tudomány, a művészetek, vagy a sport területén kifejtett sikeres teljesítménye elismeréseképpen.

Pro Universitate Juventutis Díjat vehetett át:

 • Balázs Kitti, a Közgazdaságtudományi Kar végzős kereskedelem és marketing szakos hallgatója, a magas színvonalú szakmai, tudományos munkájáért és kiemelkedő eredményeiért
 • Bognár Dávid, az Általános Orvostudományi Kar végzett hallgatója, az orvostudományok területén végzett kiemelkedő tudományos munkásságáért.
 • Kajos Luca Fanni, az Egészségtudományi Kar PhD hallgatója, kiemelkedő tudományos és tanulmányi eredményei, valamint a PTE Doktorandusz Önkormányzat tudományos alelnöként az egyetemi közösségért tett munkássága, és a tehetséggondozás terén elért kimagasló teljesítménye elismeréseként.
 • Szijártó István, az Állam- és Jogtudományi Kar doktorandusza, a Karon végzett kiemelkedő tanulmányi és tudományos munkássága, valamint a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat keretében végzett kimagasló közösségi tevékenysége elismeréseként.

A díjak átadását követően a Misina Néptáncegyüttes ünnepi műsorát hallgathatták meg a résztvevők: Gálber Csenge, a Közgazdaságtudományi Kar első éves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatója Mezőföldi népdalokat adott elő.

Csák János, Magyarország kulturális és innovációs miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök 2023. szeptember első napjától egyetemi tanárrá nevezi ki a PTE tizenegy oktatóját.

A Pécsi Tudományegyetem professzori karához tartozás jelképeként dr. Miseta Attila rektortól a Pécsi Tudományegyetem professzori talárját vehették át:

Az Általános Orvostudományi Karon:

 • Jancsó Gábor, az Érsebészeti Klinika professzora
 • Molnár Gergő Attila, a II. számú Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum professzora
 • Sarlós Gézáné Varjú Cecília, a Reumatológiai és Immunológiai Klinika professzora
 • Szalma József, a Fogászati és Szájsebészeti Klinika professzora
 • Szapáry László, a Neurológiai Klinika professzora
 • Vincze Áron, az I. számú Belgyógyászati Klinika professzora

A Gyógyszerésztudományi Karon:

 • Kunsági-Máté Sándor, a Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet professzora

A Műszaki és Informatikai Karon:

 • Orbán Zoltán, az Építőmérnök Tanszék professzora

A Természettudományi Karon:

 • Hernádi István, a Biológiai Intézet professzora
 • Pap Margit, a Matematikai és Informatikai Intézet professzora
 • Almási Gábor, a Fizikai Intézet professzora.

Majd a tanévnyitó ünnepség legjelesebb díjainak átadása következett: 

Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést a rektor javaslatára a Szenátus annak a személynek adományoz, aki jelentős mértékben elősegítette az Egyetem jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, az Egyetem részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, továbbá az Egyetem társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében.

Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetésben részesült:

Kovács L. Gábor, Széchenyi-díjas orvos, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának dékánja, majd a PTE tudományos és innovációs rektorhelyettese. 2012-2018 között a PTE Szentágothai János Kutatóközpont elnöke. 2017-2020 között az MTA Doktori Tanácsának elnöke, 2020-tól az MTA Felügyelő Testületének elnöke és az MTA Orvosi Tudományok osztályának elnökhelyettese. Az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának elnökhelyettese.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa az egyetem rektorának javaslatára Nagy Lajos Király Díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi természetes személynek, akinek tudományos, művészeti, oktatási, sport, közéleti vagy egyéb kiemelkedő teljesítményét hazai állami vagy nemzetközi kitüntetéssel vagy díjjal ismerték el, vagy közjogi méltóságot visel és hozzájárult a magyar oktatás, tudomány, kultúra fejlődéséhez, a magyar eredmények nemzetközi elismertségének növeléséhez vagy a magyar felsőoktatás fejlődéséhez.

2023-ban a Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése alapján Nagy Lajos Király-Díjat vehetett át:

Kollár László vegyészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Élettelen Természettudományok Kollégiumának volt elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának volt dékánja, a Kémiai Intézet volt igazgatója, a több évtizedes kimagasló színvonalú iskolateremtő munkája, nemzetközileg is elismert kutatói, valamint meghatározó tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

Majd Kvanduk Frigyes, a Pécsi Egyházmegye általános helynöke ünnepi beszédében kiemelte: „hálát kell adnunk mindazokért, akik az elmúlt száz évben itt dolgoztak, kutattak és másokat az igazságra vezettek.” Majd megáldotta a Centenáriumi Tanévet. és az ebben résztvevőket.

„Nagy öröm számomra, hogy itt állhatok ezen pulpituson, ugyanis napra pontosan két éve ugyanitt nyitottuk meg a centenáriumi megemlékezés-sorozatot. Közösen munkáltuk ki azokat a méltó megemlékező és maradandó programokat, amelyekkel ünneplejük ezt a száz esztendőt” – hangsúlyozta dr. Fedeles Tamás centenáriumi ünnepségsorozatért felelős rektorhelyettes, majd a dr. Halasy-Nagy József aulában látható, Dudics Andor által készített freskón mutatta be az 1367-es és az 1923-as egyetemi események összefonódását, amely részben annak köszönhető, hogy „a kiváló festő belecsempészte többek között Klebelsberg Kuno, akkori vallás- és közoktatás-ügyi miniszter arcképét, Halasy-Nagy József, első rektorunk arcképét, Pekár Mihály orvoskari dékán képmását is.”

„Múltból a jövő felé” hangzik a centenárium mottója,

amely rendezvénysorozat célja a közösségépítés, az elért eredmények ünneplése, újabb lendület, inspiráció elnyerése. A teljesség igénye nélkül a rektorhelyettes néhányat felsorolt az események közül: két éve a Janus Egyetemi Színház bemutatta a Magammal viszem c. darabot, amely a költözés, a változás egy modern feldolgozásaként jelent meg a színpadon, megjelenítve azt a pillanatot, amikor a kétéves helykeresés után Pécs végül alkalmassá vált, hogy befogadja ezt az egyetemet. Tudományos szimpóziumok, mint Klebelsberg és kora, idén Erzsébet királyné és kora, valamint Határtalan közösségek, Diaszpóra tette lehetővé a tudományos eredmények bemutatását, kapcsolatok építését.

A tehetséggondozást szem előtt tartva három OTDK szekciónak adott otthont a PTE hasonlóan a 2017-es jubileumi évhez. Az innovatív, digitális tereket birtokba véve „készült egy olyan, több mint 60 részből álló videósorozat, amelyben az egyetem múltjáról emlékeznek meg szakavatott kollégák, valamint egyetemtörténeti topográfiai applikációt is készítettünk, amely segítségével magyar és angol nyelven bárki bebarangolhatja akár középkori, akár a modernkori pécsi felsőoktatás legfontosabb helyszíneit” – sorolta a számos eseményt és eredményt dr. Fedeles Tamás. A rektorhelyettes ezen kívül a szeptember 1-jén este bemutatott Vajda János által komponált Centenáriumi hangverseny darabot, az ÁJK századik évfordulóját, a Pécs-Eszék Jubileumi futóversenyt, a készülő Erzsébet bort, valamint a Centenáriumi Bált emelte ki. Majd így zárta a Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülést:

„Vivat, crescat, floreat, Universitas Quinqueecclesiensis!”

(Éljen, erősödjék, virágozzék a Pécsi Tudományegyetem!) A ceremóniát az Európai Unió himnusza zárta.

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni